Lithuanian Dispute Resolution Newsflash - September 2011
 
  Renata Beržanskienė
   
 
Renata Beržanskienė
Partnerė
renata.berzanskiene@sorainen.com
   
  Viačeslav Blaščiuk
   
 
Viačeslav Blaščiuk
Vyresnysis teisininkas
viaceslav.blasciuk@sorainen.com
   
  Laurynas Lukošiūnas
   
 
Laurynas Lukošiūnas
Vyresnysis teisininkas
laurynas.lukosiunas@sorainen.com
   
  Simona Augėnaitė
   
 
Simona Augėnaitė
Teisininkė
simona.augenaite@sorainen.com
   
Gerbiamieji,

Šių metų spalio 1 d. įsigalioja apie tris šimtus Civilinio proceso kodekso pakeitimų. Kai kurie iš jų gali būti Jums reikšmingi planuojant įmonės teisinius veiksmus bei sprendžiant, ar nėra naudingiau juos atlikti pasinaudojant dabar galiojančia tvarka. Jums aktualiausi šio sprendimo priėmimui pakeitimai yra pateikti žemiau.

1. Griežtėja reikalavimai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui ir įteisinamas naujas žyminis mokestis atskiriesiems skundams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Nuo spalio 1 d. teismai, spręsdami, ar taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turės įvertinti, ar ieškinio reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas. Remiantis dabartine tvarka, šioje bylos stadijoje teismai nevertindavo ieškinio pagrįstumo, buvo tikrinama tik tai, ar egzistuoja galimybė, kad ieškinio reikalavimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįvykdomas. Dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo vertinimo šioje stadijoje tikėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas taps labiau komplikuotas, ypač tais atvejais, kai laikinųjų apsaugos priemonių bus prašoma iki ieškinio pareiškimo.

Taip pat nauja tai, kad nuo spalio 1 d. 100 litų dydžio žyminiu mokesčiu bus apmokestinami atskirieji skundai dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iki šiol tokio pobūdžio atskirieji skundai nebuvo apmokestinami. Be to 200 litų dydžio žyminiu mokesčiu bus apmokestinami prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones tuo atveju, kai ginčas nagrinėjamas užsienio teisme arba arbitraže (nacionaliniame arba užsienio).

Jeigu Jums aktualus laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, siūlome apsvarstyti, ar nėra naudingiau teisinių veiksmų imtis iki minėtų pakeitimų įsigaliojimo.

2. Nustatomas fiksuotas 500 litų dydžio žyminis mokestis ginčuose dėl sutarčių modifikavimo ar nutraukimo.

Nuo spalio 1 d. bus mokamas 500 litų dydžio žyminis mokestis. Pagal dabar galiojančią praktiką, teismai ginčus dėl sutarčių vertindavo dvejopai: vienais atvejais žyminiam mokesčiui taikydavo turtinio ginčo apskaičiavimo metodiką, kitais atvejais vertindavo kaip neturtinį ginčą.

Jeigu planuojate ginčyti sutartis ir tai nėra susiję su piniginiu reikalavimu, rekomenduojame apsvarstyti galimybę tai padaryti iki pakeitimų įsigaliojimo, nes šiuo metu tokio pobūdžio ieškiniai apmokestinami 100 litų dydžio žyminiu mokesčiu.

3. Dešimt kartų didėja žyminis mokestis bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus.

Nuo kito mėnesio pradžios taip pat nustatomas 1000 litų dydžio žyminis mokestis bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus.

Jeigu planuojate ginčyti viešųjų pirkimų metu priimtus sprendimus, atsižvelgiant į apskundimo terminą, primename, kad šiuo metu tokio pobūdžio bylose taikomas mažesnis – 100 litų dydžio žyminis mokestis.

4. Dešimt kartų didėja žyminis mokestis bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo.

Nuo spalio 1 d. nustatomas 1000 litų dydžio žyminis mokestis bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Dabar tokio pobūdžio ieškiniams taikomas 100 litų dydžio žyminis mokestis. Todėl jeigu Jums aktualūs ginčai dėl juridinių asmenų veiklos tyrimo, siūlome atsižvelgti į didėsiantį žyminį mokestį.

5. Nustatomas 1000 litų žyminis mokestis už skundus dėl arbitražo sprendimo.

Kartu su kitais pakeitimais įsigalioja fiksuotas žyminis mokestis už skundus dėl arbitražo sprendimo. Jis prilygs 1000 litų. Tai gali būti aktualu, jeigu laukiate priimamo arbitražo sprendimo ar ruošiatės jį skųsti.

6. Du kartus didėja žyminis mokestis dėl ginčų, kylančių iš nuomos teisinių santykių ir nesusijusių su pinigų išieškojimu.

Nuo spalio 1 d. ginčai, kylantys iš nuomos teisinių santykių ir nesusiję su pinigų išieškojimu, bus apmokestinami 200 litų dydžio žyminiu mokesčiu. Šiuo metu tokio pobūdžio ginčams yra taikomas 100 litų dydžio žyminis mokestis.

Siūlome atsižvelgti į didėsiantį žyminį mokestį, jeigu ruošiatės ginčytis dėl nuomos teisinių santykių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos nurodytos žyminio mokesčio sumos gali būti indeksuojamos pagal vartotojų kainų indeksą. Be to, pateikti komentarai yra bendro pobūdžio, todėl kiekvienas atvejis turi būti vertinamas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga, o jeigu turėsite klausimų, visada esame pasiruošę Jums patarti ar suteikti individualią konsultaciją.

  spausdinti HTML
LIETUVA
Renata Beržanskienė
Siųsti el. laišką
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius
tel. +370 52 685 040
faks. +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
LATVIJA
Agris Repšs
Siųsti el. laišką
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel. +371 67 365 000
faks. +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
ESTIJA
Carri Ginter
Siųsti el. laišką
Pärnu mnt. 15
10141 Talinas
tel. +372 6 400 900
faks. +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
BALTARUSIJA
Alexey Anischenko
Siųsti el. laišką
ul. Nemiga 40
220004 Minskas
tel. +375 17 306 2102
faks. +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Jūs gavote šį laišką su Lietuvos ginčų sprendimo naujienlaiškiu, nes esate įtrauktas į SORAINEN duomenų bazę. Jei nenorite gauti šio naujienlaiškio ateityje, prašome mums apie tai pranešti paspaudžiant nuorodą čia.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad SORAINEN naujienlaiškis sudaromas tik informaciniais tikslais – jis neapima visų teisės aktų ir neatspindi visų teisės aktų pakeitimų, o pateikti paaiškinimai nėra išsamūs. Todėl, jei Jums reikalinga detalesnė informacija, prašome kreiptis į SORAINEN ar į Jums patariantį teisininką. Elektronines naujienlaiškių versijas galite rasti mūsų interneto svetainėje www.sorainen.com, kur Jūs šį leidinį galite ir užsisakyti.

© SORAINEN 2011
Visos teisės saugomos