Latvian Corporate Newsflash - June 2011
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English
The Latvian Corporate Newsflash provides information on amendments to the Latvian Commercial Law.

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Roberts Prūsis
   
 
Roberts Prūsis
Zvērināta advokāta palīgs
roberts.prusis@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Šajās korporatīvo tiesību ziņās mēs īsumā informēsim Jūs par būtiskiem grozījumiem Komerclikumā, kas stāsies spēkā 2011.gada 1.jūlijā. Grozījumi paredz:

1. Netiks publiskota fizisko personu dzīvesvietas adrese

Pēc grozījumu stāšanās spēkā informācija par sabiedrību valdes un padomes locekļu, kā arī filiāļu un ārvalstu komersantu pārstāvniecību pilnvaroto pārstāvju dzīvesvietas adresēm netiks ierakstīta Komercreģistrā. Šīm personām joprojām Komercreģistram būs jānorāda adrese, kurā tās ir sasniedzamas, tomēr šī informācija nebūs publiski pieejama, un tā tiks atklāta trešajām personām tikai pēc pamatota pieprasījuma.

2. Papildu prasības juridiskās adreses reģistrēšanai

Lai Komercreģistrā reģistrētu sabiedrības, filiāles vai ārvalstu komersantu pārstāvniecību juridisko adresi, papildus iepriekš nepieciešamajiem dokumentiem turpmāk Komercreģistrā būs jāiesniedz arī telpu, kurā atrodas sabiedrības juridiskā adrese, īpašnieka piekrišana.

3. Stingrāki noteikumi dalībnieku (akcionāru) sapulču sasaukšanai un norisei

Līdz šim Komerclikums neparedzēja nekādus ierobežojumus attiecībā uz dalībnieku (akcionāru) sapulču noturēšanas vietu, bet grozījumi paredz, ka dalībnieku (akcionāru) sapulce ir jāsasauc administratīvajā teritorijā (pilsētā vai novadā), kurā reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, ja vien statūtos nav norādīts citādi.

Līdz ar to, lai arī turpmāk dalībnieku (akcionāru) sapulces noturētu ārpus attiecīgās administratīvās teritorijas, ir jāveic atbilstoši grozījumi sabiedrības statūtos. Taču joprojām ir spēkā Komerclikuma noteikumi, ka, ja akcionāru sapulcē piedalās visi akcionāri, tās lēmumi ir tiesīgi neatkarīgi no sapulces sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Visdrīzāk arī SIA dalībnieku sapulces, ja tajās būs piedalījušies visi dalībnieki, būs tiesīgas pieņemt lēmumus neatkarīgi no sapulces norises vietas bez grozījumu izdarīšanas statūtos.

Ņemot vērā, ka ārkārtas dalībnieku (akcionāru) sapulces mērķis ir izskatīt sabiedrībai būtiskus lēmumus kārtējo dalībnieku (akcionāru) sapulču starplaikā, ārkārtas sapulce būtu jānotur pēc iespējas īsākā laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Līdz ar to grozījumi Komerclikumā paredz, ka akciju sabiedrību ārkārtas akcionāru sapulce ir sasaucama ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.

4. Izmaiņas reorganizācijas kārtībā

Saskaņā ar grozījumiem turpmāk arī akciju sabiedrībām, ja tam piekrīt visi sabiedrības akcionāri, nebūs jāgatavo reorganizācijas prospekts, turklāt reorganizācijas prospekts nebūs nepieciešams arī gadījumos, kad visas pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības daļas (akcijas) pieder iegūstošajai sabiedrībai. Šāds regulējums atvieglo reorganizācijas procesu, ja mātes sabiedrība reorganizē meitas sabiedrību.

Papildus sabiedrībām, ja tam piekrīt visi sabiedrības dalībnieki, nebūs nepieciešams gatavot saimnieciskās darbības pārskatu, kas līdz šim bija obligāts gadījumos, kad iepriekšējais gada pārskats sastādīts vairāk nekā sešus mēnešus pirms paziņojuma par reorganizāciju iesniegšanas Komercreģistrā.

Komerclikums ir papildināts arī ar jaunu nodaļu, kurā ietverts speciāls regulējums attiecībā uz reorganizācijām, ja iegūstošajai sabiedrībai pieder vairāk kā 90% pievienojamās sabiedrības daļu (akciju). Šādos gadījumos, kā arī reorganizējot sabiedrību sadalīšanas ceļā, ja iegūstošajai sabiedrībai pieder visas sadalāmās sabiedrības daļas, lēmumu par reorganizāciju pieņem sabiedrības valde.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
fakss +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
fakss +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
fakss +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
fakss +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis SORAINEN Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Ja Jūs turpmāk nevēlaties saņemt SORAINEN Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, lūdzu, klikšķiniet šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SORAINEN juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.com/lv , kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© SORAINEN 2011
Visas tiesības rezervētas