Siht ja väärtused

Meie siht:

Aidata oma klientidel olla edukas, et sel moel kasvatada üldist jõukust ja heaolu Balti riikides ja Valgevenes.

Meie väärtused:

  • Kliendikesksus ja äriline mõtlemine – pakume igale kliendile just sellist lahendust, mis aitab tema ettevõttel edukas olla .
  • Hea töö ja uuendusmeelsus – teeme kõik selleks, et iga meeskonnaliige annaks mis tahes ülesannet täites endast parima. Hea töö taga on pidev enesearendamine ja uuendusmeelsus.
  • Meeskonnatöö ja oskusteabe jagamine – toetame töötajate individuaalset algatusvõimet ja loovust, kuid olulisim kõikides tegevustes on meie jaoks meeskonnatöö.
  • Eetilisus ja austus – meie tegevuse alustaladeks on usaldusväärsus, ausus ja lojaalsus. Me suhtume üksteisesse ja kõikidesse, kellega me töötame, viisakuse ja lugupidamisega.

Avaleht Büroost Siht ja väärtused