Ühiskondlik vastutus

SORAINENis on ärilised eesmärgid kooskõlas sotsiaalsete väärtustega. Oleme pühendunud sellele, et positiivselt panustada ühiskonna arengusse, kasvatada tulevasi juhte ning toetada ettevõtlikkust ja algatusvõimet. Meie eesmärgiks on:

Meie töötajad
Usume, et kõrgetasemelist õigusteenust on võimalik pakkuda vaid siis, kui büroosse tahavad töötada oma ala parimad spetsialistid. Meie eesmärk on luua töötajasõbralik toetav keskkond, kus igapäevane töö esitab positiivseid väljakutseid ja meeskonnavaim oleks nauditav. Mõistame, et töötajatelt maksimaalse panuse nõudmine eeldab, et büroo peab olema peresõbralik, et perekonnad toetaksid meie töötajaid nende tööalaste eesmärkide täitmisel. Seda kinnitab SORAINEN Eestile omistatud kõige töötaja- ja peresõbralikuma ettevõtte tiitel Eestis 2009. aastal ning 2010. aastal saadud kõige peresõbralikuma ettevõtte tiitel Eestis. Oleme uhked oma toetava sisekultuuri, karjääriedendus- ja motivatsioonisüsteemi üle. Loe lähemalt meie personalipoliitika kohta rubriigist Karjäär.

Õiguskogukond ja õigusteaduse üliõpilased
Üks SORAINENi eesmärk on osaleda seadusloome protsessis igas jurisdiktsioonis, kus büroo tegutseb. SORAINEN on kaasatud seadusloomesse ka valitsust nõustavate kohalike advokatuuride kaudu. Loe lähemalt SORAINENi piirkondlikust panusest seadusloomesse siit.

SORAINENi adokaadid jagavad oma oskusteavet ka tulevaste noorte juristidega, pidades loenguid tähtsamates kohalikes ja välismaa ülikoolides. Eestis SORAINENi partner Carri Ginter, kes peab loenguid Euroopa õigusest Tartu Ülikoolis, pälvis 2009. aastal parima lektori tiitli. Kõik SORAINENi kontorid pakuvad üliõpilastele praktikavõimalusi ning korraldavad üliõpilastele lahtiste uste päevi. Eestis korraldab SORAINEN ka iga-aastast magistritööde konkurssi.

SORAINEN toetab järjepidevalt organisatsioone, kes tegelevad andekate õigushuviliste noortega, nt Euroopa Õigustudengite Assotsiatsiooni (European Law Students' Association), Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liitu, Eesti Väitlusseltsi, Eesti Harjutuskohtu Seltsi ning Leedu Harjutuskohut. Need organisatsioonid aitavad noortel õigusteaduse üliõpilastel omandada praktilisi kogemusi juba õpingute ajal. SORAINEN toetab Valgevenes aktiivselt projekte, mille on algatanud Eesti, Läti ja Leedu ülikoolide õigusteaduskonnad. Toetame ka  Baltikumi tipptasemel õigusteaduse ülikooli Riga Graduate School of Law raamatukogu, mida peetakse kõige paremini varustatud õigusteaduse raamatukoguks  Baltikumis.

Majanduskeskkond
SORAINENi advokaadid peavad regulaarselt äriõiguse alaseid loenguid ja esinevad seminaridel nii välismaa kui ka kohalikele äriringkondadele koostöös koolitusettevõtetega või korraldades SORAINENi enda seminare.

SORAINEN on seotud mitmete organisatsioonidega, kes panustavad kohaliku majanduskeskkonna arengusse:

SORAINEN annab tasuta õigusalast nõu Eesti Riigikogu initsiatiivil loodud Eesti Arengufondile. Fondi missioon on Eesti tuleviku kujundamine positiivsete muutuste algatamise ja riskikapitali turu arendamise kaudu.

SORAINEN kuulus Eesti Riskikapitali Assotsiatsiooni asutamise algatusrühma. Assotsiatsiooni eesmärk on arendada kohalikku riski- ja erakapitali valdkonda ning edendada ambitsioonika ja ettevõtliku mõtlemise kultuuri.

Lätis on SORAINEN Läti Riskikapitali Assotsiatsiooni aktiivne liige. Leedus osaleb SORAINEN kohaliku riskikapitali assotsiatsiooni asutamise initsiatiivgrupis.

SORAINEN toetab uuenduslikke ettevõtlusalgatusi Connect Estonia kaudu, mis on eraalgatusel põhinev kasvuettevõtluse tugivõrgustik.

Vastutus ühiskonna ees
Soovides positiivselt mõjutada kogu ühiskonda, on meie prioriteet õppureid igakülgselt toetada. Meie põhimõte on, et positiivne hariduskogemus koos praktiliste, ettevõtlikkust arendavate ülesannetega loob aluse edukaks isiklikuks eluks ja professionaalseks tegevuseks. Meie eesmärk järgmiste programmide toetamisel on kasvatada tulevasi juhte:

SORAINEN oli SINA (Suured Ideed Noorte Algatusel) programmi strateegiline toetaja. SINA oli esimene programm Eestis, mis toetas noorte sotsiaalset ettevõtlust. Aastatel 2007-2011 liitus programmiga aina enam keskkooliõpilasi, kes tippettevõtjate juhendamisel tegid teoks ühiskonnale kasulikke projekte. Projektiideed pärinesid õpilastelt endilt.

SORAINEN toetab uut arengusuunda Noored Kooli programmis, mille eesmärk on tuua positiivseid muutusi Eesti haridusse. Programm pakub noortele, eelkõige hiljuti ülikooli lõpetanud spetsialistidele võimaluse olla kaks aastat õpetaja, andes neile sellega suurepärase juhtimiskogemuse. SORAINENi toetus on mõeldud eesti keelt kõnelevate õpetajate leidmiseks vene koolidesse. Parem eesti keele oskus annab venekeelsetele noortele suuremad võimalused Eesti ärikeskkonnas edukas olla.

Mõlemad eelnevad programmid on välja kasvanud Heateo Sihtasutuse tegevusest, mille eesmärk on leida ja toetada sotsiaalseid projekte ja organisatsioone, millel on enim potentsiaali lahendada Eesti ühiskonna aktuaalseid sotsiaalseid probleeme. Sihtasutuse visioon on algatada võimalikult suuri positiivseid muutusi ühiskonnas. SORAINEN toetab samuti Heateo Sihtasutuse põhiprogrammi.

SORAINEN on toetanud ka noorte õppimist välismaal ühenduse Youth For Understanding (YFU) kaudu, mis on üks maailma vanemaid, suuremaid ja hinnatumaid rahvusvahelisi õpilasvahetusorganisatsioone.

SORAINEN nõustab pro bono Lilleoru MINA Koolituskeskus MTÜd, mille eesmärgiks on jagada ja rakendada inimese teadlikku arengut toetavate õpetusi Eestis ja kaugemal, panustades tervikliku inimese arengusse ja heaolusse. 

SORAINENis teadusele pühendatud 2015. aastal toetasime annetuste kogumisega Eesti Füüsika Seltsi, mis tegeleb loodus- ja tehnoloogiahariduse edendamisega ning veab mitmeid teadushariduse projekte, sh teadusbussi, teaduslaagrit, füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade tegevust ning loodusteaduste ja tehnoloogia õpikute ning õppematerjalide koostamist ja avaldamist.

SORAINEN Eesti on regulaarselt kaasatud lastekodusid toetavatesse heategevusprojektidesse. 2004. aastast on SORAINEN Läti toetanud nägemispuudega laste kooli (Strazdumuižas internātskola). SORAINENi Leedu kontoril on pikaajalised suhted ühe lastekoduga: üheskoos käiakse nii loomaaias, teatris, kinos kui lõunat söömas. Meie töötajad teevad oma väikestele sõpradele jõulukinke ja osalevad lastekodu jõulupeol. Büroo on asutanud ka iga-aastase stipendiumi, et innustada lapsi saavutama paremaid tulemusi nii hariduses, kunstis kui spordis.

SORAINENi töötajad osalevad ka isiklikult heategevuslikes projektides. Tehakse jõulukinke puudust kannatavatele peredele ja annetusi maakoolidele kooliaasta alguse puhul ning osaletakse Riias heategevuslikus „jõuluvanade jooksus". SORAINENi Leedu kontori töötajad osalevad iga-aastastel koristustalgutel "Darom" ("Teeme ära"). SORAINEN Leedu toetab lisaks Briti Kaubanduskoja, Ameerika Kaubanduskoja jt sotsiaalseid algatusi.

Avaleht Büroost Ühiskondlik vastutus