Sirp: Nord Stream: toru, mis tekitab laineid

Täpselt viis aastat tagasi otsustas Eesti valitsus mitte lubada Gazpromil teostada mereuuringuid, vastustades seeläbi ka toru paigaldamise läbi Eesti majandusvööndi. Põhiliseks argumendiks oli Läänemere keskkonna tundlikkus, kuid ka julgeolekuriskid ja pronksiöö-järgne ettevaatlikkus Venemaa initsiatiivide suhtes. Eesti mõttekaaslasteks olid tol ajal teised Balti riigid ning Poola, kes pidasid gaasitoru paigaldamist ohtlikuks mitte ainult keskkonna- vaid ka poliitika- ja julgeolekuaspektist lähtuvalt.

22. augustil esitas Nord Stream AG advokaadibüroo SORAINEN vahendusel Eesti välisministeeriumile taotluse eeluuringute läbiviimiseks Eesti majandusvööndis, millele oodatakse vastust juba käesoleva aasta detsembris. Uuringud hõlmaksid Eesti majandusvööndis asuvat kuni nelja kilomeetri laiust koridori, mis jääb väljapoole Eesti territoriaalvett, ning need on vajalikud gaasitoru projekteerimiseks ning keskkonnamõjude uuringu ettevalmistamiseks.

Kogu artiklit on võimalik lugeda 21.09.2012 ilmunud ajalehest Sirp.

Avaleht Väljaanded