E24: Eesti M&A turg on aastaga kasvanud ligi 50 protsenti

Eesti ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) tehingute arv kasvas 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 44 protsenti. Samas tervikuna vähenes Baltikumi M&A turu aktiivsus märgatavalt, väljakuulutatud tehingute arv langes 16 protsenti pärast turu vahepealset hetkelist aktiveerumist 2011. aastal.

„Eestiga seotud tehingute osakaal oli eelmisel aasta Baltikumi M&A turul tavapärasest suurem erinevatel põhjustel. Üheks oluliseks tehingu tekitajaks oli endiste omanike müügisoov, mis tulenes eesmärgist turult või sektorist lahkuda (nt Veolia/Dalkia ettevõtete, R-Kioskite ja Televõrgu müügid) või kaasata uus strateegiline partner (nt Vesta ja Vopak E.O.S. terminalide tehingud),” selgitas Toomas Prangli, SORAINENi regionaalse M&A ja erakapitali töörühma juht.

2012. aasta ülekaalukalt suurim M&A tehing Balti riikides oli APM Terminals Managementi poolt 37,5% suuruse osaluse omandamine Global Ports Investmentsist. Global Ports Investments on Muugal asuva, läbilaskevõime poolest Läänemere piirkonna suurima naftatoodete terminali Vopak E.O.S. omanik. Kuus kümnest suurimast M&A tehingust Baltikumis oli vähemalt osaliselt seotud Eestiga. SORAINEN oli kümnest kuue suurima Baltikumi tehingu õigusnõustaja.

Globaalsete andmebaaside Mergermarket ja Bloombergi andmetel oli rahvusvaheline M&A turg 2012. aastal languses. Võrreldes 10 protsendilise langusega Euroopas ja 4 protsendilise langusega maailmas, oli tehingute aktiivsuse langus Baltikumis järsem. Sellegipoolest näitab hiljuti Baltikumi ettevõtete seas läbiviidud M&A turu-uuring, et ettevõtete osanike ning investorite ootused kattuvad üha enam Eestis ja Leedus, mistõttu võib neilt turgudelt 2013. aastal oodata rohkem ülevõtmistehinguid.

“Ootame, et aastal 2013 jääb Eestis M&A turu aktiivsus eelmise aastaga võrreldes vähemalt samaks. See ei ole siiski võrreldav kõrgaastatega 2007-2008, kuid on Euroopas kujunenud majandusolukorras korralik näitaja,” lisas Prangli. “On juba näha ettevõtete aktiivseid ettevalmistusi müügiks, kuid nagu tavaliselt, sõltub edu ostjapoolsest huvist ja poolte hinnaootustest.”

Kogu artiklit saab lugeda E24 online lehelt.

Avaleht Väljaanded