Haldusreformiga kaasnevate muudatuste mõju planeeringutele

Riigikogu võttis 14. juunil vastu seadused, mis reguleerivad maavalitsuste tegevuse lõpetamist ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö korraldust. Muudatuste kohaselt lõpetavad maavalitsused oma tegevuse 1. jaanuaril 2018.

Avaleht Väljaanded