Karl Kask: kohus annab üldjuhul õiguse keskkonnakaitse eesmärkidest lähtudes

Advokaadibüroo Sorainen nõunik, toiduainetööstuse, põllumajanduse ja metsanduse sektorgrupi juht Karl Kask jagas konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2018“ puidutöösturitele nõu keskkonnaõiguse teemadel.

Soraineni bürood tutvustades pidas Karl Kask olulisemaks seda, et  firma tugevuseks turul on sisuline integreeritus. "Võib öelda, et meil on neljas riigis - Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes - üks ja sama büroo, mitte ei ole tegemist koostööpartneritega ehk meil on 10 integreeritud regionaalset õigustöörühma ja 6 ärivaldkonda igas riigis, millega süvendatult tegeleme," tutvustas Kask.

TASUB TEADA

Puidutöösturile olulised keskkonnakaitsega seotud seadused:

  • Keskkonnaseadustiku üldosa seadus - üldpõhimõtted
  • Planeerimisseadus - planeeringute kehtestamine, enamus vaidlustest
  • Looduskaitseseadus - looduskaitsealased piirangud
  • Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus - keskkonnamõju hindamise kohustus ja nõuded
  • Keskkonnavastutuse seadus - keskkonnakahju vältimine ja heastamine
  • Keskkonnatasude seadus - saastetasu, loodusvarade kasutamine
  • Tööstusheite seadus - saastamise ja jäätmetekke vähendamine
  • Veeseadus - vee erikasutus
  • Metsaseadus - metsanduse suunamine ja korraldamine, raie

Avaleht Väljaanded