Ravimi- ja tervishoiuõigus Ülevaade

Uuendusmeelse advokaadibüroona on SORAINEN avatud innovaatilistele lahendustele ning hindab kõrgelt uurimis- ja arendustegevuse tähtsust. Seetõttu pakume kompleksseid õigusteenuseid ravimi- ja tervishoiuvaldkondade ning nende järelevalvega seotud küsimustes.

SORAINENi advokaadid omavad head ülevaadet ravimi- ja tervishoiutööstusest ning neil on antud valdkonnas põhjalikud teadmised ja praktilised kogemused. Baltikumi ja Valgevene ravimi- ja tervishoiuturu hea tundmine võimaldab valdkonnaga seotud riske hästi hinnata ning uuendustega kaasas käia.

Tuginedes rahvusvahelise finantsajalehe Financial Times 2011. aasta kohta avaldatud maailma 500 parima ettevõtja pingereale, on SORAINENi ravimi- ja tervishoiuõiguse advokaadid nõustanud enamikku maailma ravimituru ja biotehnoloogia valdkonnas tippkümnesse kuuluvatest ettevõtjatest.

SORAINENi ravimi- ja tervishoiuõiguse spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Legal 500, Chambers Global („Büroo tegeleb sageli turu kõige olulisemate tehingutega ning kliendid hindavad eriliselt just SORAINENi piiriülest võimekust.“) ja Chambers Europe („Kliendid leiavad, et „büroo advokaadid on alati usaldusväärsed ning suudavad tõeliselt mõista kliendi vajadusi.“).

SORAINEN pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes ravimi- ja tervishoiuõiguse valdkondades, sealhulgas:

  • ravimi- ja tervishoiutööstuse uuringud;
  • kaubandus, turundus ja vahendus;
  • litsentsid, load, sertifikaadid, kliinilised uuringud ja muud järelevalvega seonduvad küsimused;
  • intellektuaalse omandi kaitse;
  • esindamine kohalikes ametiasutustes ja kohtutes.

 

SORAINENi ravimi- ja tervishoiuõiguse valdkonna juht on Alexey Anischenko, kelle kontaktandmed on toodud allpool.
SORAINENi ravimi- ja tervishoiuõiguse valdkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad