15min.lt: Laurynas Lukošiūnas: Socialinio modelio pokyčiai gali reikšmingai paveikti viešuosius pirkimus

Lietuvoje kuriamas naujasis socialinis modelis, siejamas su darbo santykių liberalizavimu, yra aktualus ir viešuosiuose pirkimuose, kuriems tai taip pat reiškia reikšmingas pertvarkas.

Vienas iš šiuo metu Seime svarstomo ir daug diskusijų keliančio Darbo kodekso pakeitimų yra susijęs su įpareigojimu darbdaviams, turintiems daugiau nei penkiasdešimt darbuotojų, skelbti nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį įmonėje pagal profesijų grupes ir lytį.

Ūkio ministerijos parengtame ir Seime taip pat šiuo metu svarstomame naujajame Viešųjų pirkimų įstatymo projekte, kuris turėtų įsigalioti iki 2016 metų balandžio mėnesio, tiekėjo mokamas darbo užmokestis darbuotojams, kurie pasitelkiami būsimos pirkimo sutarties vykdymui, gali būti laikomas vienu iš ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

Taikant tokį kriterijų, kuo daugiau tiekėjo pasiūlytas atlyginimas darbuotojams viršytų minimalų užmokestį, tuo didesnį kokybinį balą perkančiosios organizacijos galėtų skirti atitinkamam tiekėjui. Šio socialinio kriterijaus įvedimu siekiama paskatinti tiekėjus mokėti sąžiningą atlygį savo darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo sutartį. Atlygis už darbą bei jo atskleidimas svarbus ir tuomet, kai tiekėjams tenka grįsti pirkimo metu pasiūlytą neįprastai žemą kainą.

Pilną SORAINEN vyresniojo teisininko Lauryno Lukošiūno straipsnį 15min.lt skaitykite spustelėję čia.

Pagrindinis Publikacijos

-