Socialinė atsakomybė

Dirbdami SORAINEN, deriname savo profesinius ir verslo siekius su socialinėmis vertybėmis. Esame atsidavę teigiamų pokyčių visuomenėje kūrimui, auginame lyderius ateičiai ir palaikome verslo iniciatyvas. Esame įsipareigoję:

Mūsų žmonės
Esame įsitikinę, kad tik pritraukdami geriausius darbuotojus galime teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Siekiame sukurti draugišką darbo aplinką, kurioje darbuotojai susidurtų su teigiamais iššūkiais atlikdami kasdienes užduotis ir džiaugtųsi komandiniu darbu. Kontora supranta, kad reikalaujant maksimalaus atsidavimo iš darbuotojų, jos politika privalo būti orientuota į šeimą, kad šeimos nariai remtų ir skatintų mūsų darbuotojus. SORAINEN Estijos biuro 2009 m. laimėtas „Labiausiai į darbuotojus ir šeimą orientuotos įmonės“ apdovanojimas patvirtino, kad sėkmingai siekiame šių tikslų. Didžiuojamės tarpusavio palaikymu pasižyminčia kontoros kultūra, o taip pat karjeros siekimo bei motyvacinėmis sistemomis. Daugiau informacijos apie mūsų politiką žmogiškųjų išteklių srityje rasite skiltyje „Karjera“.

Teisininkų bendruomenė ir teisės studentai
Vienas iš svarbių SORAINEN tikslų – dalyvauti teisėkūros procesuose visose kontoros veiklos šalyse. SORAINEN teisininkai prisideda prie teisėkūros dalyvaudami profesinėse ir verslo organizacijose, patariančiose valdžios institucijoms.
> Daugiau informacijos apie SORAINEN dalyvavimą regiono teisėkūros procesuose galite rasti čia

SORAINEN teisininkai taip pat dalijasi savo patirtimi su perspektyviais jaunaisiais teisininkais skaitydami paskaitas teisės studentams žinomuose vietos bei užsienio universitetuose. Carri Ginter, vienas iš kontoros partnerių Estijoje, dėstantis Europos Sąjungos teisę Tartu universitete, 2009 m. gavo „Metų dėstytojo“ apdovanojimą. Visuose SORAINEN biuruose sudaromos galimybės studentams atlikti praktiką bei rengiamos atvirų durų dienos. Estijoje SORAINEN kasmet rengia baigiamojo magistro darbo konkursą universitetą baigiantiems studentams.

SORAINEN nuolat prisideda prie jaunus, talentingus, teise besidominčius žmones vienijančių organizacijų veiklos: Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA), Estijos teisės studentų asociacijos, teisminio proceso inscenizacijų Estijoje bei Lietuvoje. Šios organizacijos bei projektai padeda teisės studentams įgyti praktinių žinių ir įgūdžių dar besimokant universitete. Mūsų advokatų kontora taip pat remia ir aktyviai dalyvauja projektuose, inicijuotuose Estijos, Latvijos ir Lietuvos universitetų teisės fakultetų, įgyvendinamuose Baltarusijoje. SORAINEN remia Rygos teisės magistrantūros mokyklos „Riga Graduate School of Law“ biblioteką, kuri laikoma geriausiai įrengta teisės biblioteka Baltijos šalyse.

Ekonominė aplinka
SORAINEN reguliariai skaito paskaitas ir seminarus įvairiomis verslo teisės temomis užsienyje, o taip pat vietos verslo bendruomenėms kartu su vietos seminarų organizatoriais arba rengiant SORAINEN seminarus.

SORAINEN bendradarbiauja su šiomis organizacijomis, prisidedančiomis prie vietos ekonominės aplinkos vystymo:

SORAINEN teikia nemokamas teisines konsultacijas Estijos parlamento įsteigtam Estijos vystymo fondui „Estonian Development Fund“. Fondo misija yra prisidėti prie Estijos ateities kūrimo skatinant teigiamus pokyčius bei vystant rizikos kapitalo rinką.

SORAINEN dalyvavo iniciatyvinėje grupėje, įsteigusioje Estijos rizikos kapitalo asociaciją „Estonian Venture Capital Association“ (EstVCA), kurios tikslas yra vietinės privataus kapitalo ir rizikos kapitalo rinkos vystymas bei ambicingos verslo kultūros skatinimas, ir toliau aktyviai dalyvauja šios organizacijos veikloje.

Latvijoje SORAINEN yra aktyvi Latvijos privataus ir rizikos kapitalo asociacijos „Latvian Private Equity and Venture Capital Association“ narė.

SORAINEN remia inovatyvių verslo iniciatyvų skatinimą ir įgyvendinimą prisidėdama prie „Connect Estonia“, augančio verslo skatinimui skirtos privačios iniciatyvos, veiklos.

Socialinė atsakomybė visuomenės grupėms

Esame įsipareigoję visuomenei, mūsų prioritetas – parama visų lygių studentams. Manome, kad teigiama akademinė patirtis kartu su praktinėmis į verslą orientuotomis užduotimis sukuria pagrindą sėkmingam asmeniniam ir profesiniam gyvenimui. Siekdami padėti tobulėti ateities lyderiams, remiame šias programas:

SORAINEN buvo strateginis „Suured Ideed Noorte Algatusel“ (SINA) (liet. „Jaunų žmonių geros iniciatyvos“) rėmėjas. SINA — pirmoji programa Estijoje, remianti jaunų socialiai atsakingų verslininkų iniciatyvas. 2007-2011 m. vidurinių mokyklų moksleiviai, vadovaujant ryškiausiems verslininkams, įgyvendino teigiamą įtaką visuomenei turinčius projektus. Idėjas projektams siūlė patys moksleiviai.

SORAINEN remia naują „Noored Kooli“ (liet. „Jaunimas grįžta į mokyklas“) programą, kuria siekiama teigiamų pokyčių Estijos švietimo sistemoje. Projektas kviečia jaunus profesionalus dvejiems metams tapti mokytojais, taip suteikiant jiems puikios vadovavimo patirties. SORAINEN skiria savo paramą estiškai kalbantiems mokytojams dėstantiems rusų mokyklose. Geresnės estų kalbos žinios suteikia rusakalbiams moksleiviams daugiau galimybių Estijos verslo aplinkoje.

Abi šios programos gimė „Heateo Sihtasutus“ (liet. „Gerų darbų fonde“), kurio tikslas yra surasti ir remti socialiai naudingus projektus bei organizacijas, turinčias didžiausias galimybes spręsti šiandienines Estijos visuomenės problemas. Pagrindinis fondo tikslas – maksimalūs teigiami pokyčiai visuomenėje. SORAINEN remia ir šią „motininę“ programą.

SORAINEN padeda jauniems žmonėms studijuoti užsienyje per „Youth For Understanding“ (YFU, liet., „Jaunimas už supratingumą“), vieną seniausių, didžiausių ir labiausiai vertinamų organizacijų tarptautinių švietimo mainų srityje.

SORAINEN nemokamai konsultuoja „Lilleoru Self Awareness Training Center“, ne pelno organizaciją, siūlančią įvairias holistinio mokymosi galimybes Estijoje taip prisidėdama prie socialinės gerovės vystymo.

Estijoje SORAINEN nuolat remia labdaros organizacijas, padedančias vaikų namams. Latvijoje SORAINEN nuo 2004 m. remia regėjimo negalią turintiems vaikams skirtą mokyklą „Strazdumuižas internātskola“.

Lietuvoje SORAINEN puoselėja ilgalaikius santykius su vienais vaikų namais, kartu su jais vyksta į zoologijos sodą, teatrą, kino teatrą, kartu pietauja. Mūsų kolektyvas savo mažiesiems draugams ruošia Kalėdų dovanas bei dalyvauja Kalėdų šventėse. Kontora taip pat įsteigė kasmetinę stipendiją, kuri padėtų motyvuoti vaikus siekti geriausių rezultatų moksle, menuose bei sporte.

SORAINEN kolektyvas asmeniškai prisideda prie labdaros projektų: Kalėdų dovanos socialiai remtinoms šeimoms, parama kaimo mokykloms mokslo metų pradžioje, o taip pat Kalėdų senelių bėgime „Santas Run“ Rygoje. Lietuvoje SORAINEN kolektyvas dalyvauja kasmetinėje aplinkos švarinimo akcijoje „Darom“. SORAINEN Lietuva taip pat remia Britanijos prekybos rūmus („British Chamber of Commerce“), Amerikos prekybos rūmus („American Chamber of Commerce“) bei kitas organizacijas bei jų socialines iniciatyvas.

Pagrindinis Apie mus Socialinė atsakomybė

-