Korporatīvā sociālā atbildība

SORAINEN apvieno profesionālo darbību ar sociālām vērtībām. Esam snieguši pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā un rūpējamies par nākotnes līderu attīstīšanu, kā arī atbalstām komercdarbības iniciatīvas. Esam apņēmušies:

Mūsu personāls
Esam pārliecināti, ka panākumu pamatā ir spēja piesaistīt izcilākos jomas speciālistus un attīstīt viņu talantu. Mūsu mērķis ir radīt personālam labvēlīgu, atbalstošu darba vidi, kas dod pozitīvu iedvesmu ikdienas darbam un ļauj izjust komandas garu. Biroja vadība saprot, ka, lai prasītu maksimālu atdevi no personāla, biroja videi jābūt ģimenēm draudzīgai. Tieši ģimenes ir tās, kas sniedz atbalstu mūsu cilvēkiem. SORAINEN Igaunijas biroja 2009.gadā iegūtais apbalvojums „darbiniekiem un ģimenei draudzīgākā sabiedrība” un 2010.gadā iegūtā balva kā Igaunijas „ģimenei draudzīgākā sabiedrība” apstiprināja, ka esam veiksmīgi sasnieguši savu mērķi. Mēs lepojamies ar savu atbalstošo kultūru, karjeras izaugsmes iespējām un motivācijas sistēmu. Vairāk par mūsu cilvēkresursu politiku lasiet Karjeras sadaļā.

Juristu sabiedrība un tiesību studenti
Nozīmīgs SORAINEN mērķis ir aktīvi iesaistīties likumdošanas procesā katrā valstī, kur darbojas birojs. SORAINEN iesaistās advokātu kolēģijās, kas konsultē valdības.
> Vairāk par SORAINEN ieguldījumu likumdošanas procesā šajā reģionā varat lasīt šeit

SORAINEN juristi dalās savā zinātībā ar uzcītīgiem jaunajiem juristiem, lasot lekcijas tiesību zinātņu studentiem labākajās vietējās un ārvalstu augstskolās. Igaunijā partneris Carri Ginter, kas lasa lekcijas par Eiropas tiesībām Tartu Universitātē, 2009.gadā saņēma „Gada lektora" titulu. Visi SORAINEN biroji piedāvā studentiem prakses iespējas un organizē atvērto durvju dienas. Igaunijā SORAINEN katru gadu organizē maģistrantūras studentu zinātnisko darbu konkursu.

SORAINEN regulāri atbalsta organizācijas, kas apvieno talantīgus jauniešus, kuri interesējas par tiesību jautājumiem, piemēram, Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociācija, Igaunijas Tiesību zinātņu studentu asociācija, Igaunijas Debašu biedrība, Igaunijas Tiesu izspēles un Lietuvas Tiesu izspēles. Šīs organizācijas palīdz tiesību zinātņu studentiem iegūt praktisku pieredzi studiju laikā. Juridiskais birojs atbalsta un aktīvi piedalās arī projektos Baltkrievijā, ko uzsākušas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas universitāšu juridiskās fakultātes. SORAINEN atbalsta Baltijas reģionā prestižākās Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēku, kuru uzskata par tiesību zinātņu literatūras jomā pilnīgāko Baltijā.

Tautsaimniecības vide
Gan kopā ar vietējiem konferenču organizatoriem, gan saviem spēkiem SORAINEN regulāri lasa lekcijas un vada seminārus par komerctiesību jautājumiem ārvalstu un vietējiem komersantiem.

SORAINEN ir iesaistīts šādās organizācijās, kas veicina vietējās tautsaimniecības vides attīstību:

SORAINEN sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas parlamenta izveidotajam Igaunijas Attīstības fondam. Fonda mērķis ir ieguldīt Igaunijas nākotnē, veicinot pozitīvas izmaiņas un riska kapitāla tirgus attīstību.

SORAINEN piedalījās iniciatīvas grupā, kas dibināja Igaunijas Riska kapitāla asociāciju (EstVCA), kuras mērķis ir attīstīt vietējo privātā un riska kapitāla nozari un uzlabot mērķtiecīgas un uz uzņēmējdarbību vērstas domāšanas kultūru.

Latvijā SORAINEN aktīvi darbojas Latvijas Riska kapitāla asociācijā. Lietuvā SORAINEN piedalās iniciatīvas grupā ar mērķi dibināt vietējo privātā un riska kapitāla asociāciju.

SORAINEN sekmē inovatīvu komercdarbības iniciatīvu attīstību, sniedzot savu ieguldījumu Connect Estonia privātā biznesa izaugsmes atbalsta tīklam.

Ieguldījums juristu kopienas attīstībā

Līdztekus vēlmei sekmēt sabiedrības izaugsmi kopumā, mūsu prioritāte ir studentu atbalstīšana visos līmeņos. Mūsu pamatojums ir, ka pozitīva izglītības pieredze kopā ar praksi komercdarbībā rada bāzi, uz kuras veidot veiksmīgu personīgo un profesionālo dzīvi. Atbalstot turpmāk norādītās programmas, mūsu mērķis ir palīdzēt attīstīties nākotnes līderiem.

SORAINEN bija SINA (Suured Ideed Noorte Algatusel, latviešu valodā: „Lielas jauniešu iniciatīvas") stratēģiskais atbalstītājs. Šī bija pirmā programma Igaunijā, kas palīdzēja jauniem sociālajiem komersantiem. Katru gadu posmā no 2007. līdz 2011.gadam arvien vairāk augstskolu studentu ar labāko komersantu atbalstu īstenoja projektus, kas pozitīvi ietekmēja sabiedrību. Projekta iniciatīvas izvirzīja paši studenti.

SORAINEN atbalsta programmu Noored Kooli (latviešu valodā: „Jaunieši atpakaļ uz skolu"), kuras mērķis ir ieviest pozitīvas izmaiņas Igaunijas izglītībā. Tā aicina jaunus profesionāļus uz diviem gadiem kļūt par skolotājiem, tādējādi iegūstot izcilu pieredzi vadīšanā. SORAINEN atbalsta mērķis ir atrast igauņu valodā runājošus skolotājus, kas varētu mācīt krievu skolās. Labākas igauņu valodas zināšanas ļauj krieviski runājošiem studentiem gūt labākas iespējas izvirzīties Igaunijas komercdarbības vidē.

Abas iepriekš minētās programmas attīstījušās no Heateo Sihtasutus (latviešu valodā: „Labo darbu fonds"), kura mērķis ir atrast un atbalstīt sociālos projektus un organizācijas, kurām ir lielākais potenciāls atrisināt aktuālākās problēmas Igaunijas sabiedrībā. Galvenā ideja ir radīt maksimāli pozitīvas sociālās pārmaiņas. SORAINEN līdzdarbojas arī  šajā sākotnējā programmā.

SORAINEN atbalsta ārzemēs studējošus jauniešus programmas Youth For Understanding (YFU) ietvaros. YFU ir viena pasaules vecākajām, lielākajām un cienījamākajām starptautiskās izglītības apmaiņas organizācijām.

SORAINEN Igaunijas birojs regulāri iesaistās labdarībā, rūpējoties par bērnunamiem. SORAINEN Latvijas birojs atbalsta Strazdumuižas internātskolu, vājredzīgu un neredzīgu bērnu mācību iestādi, kā arī Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību.

SORAINEN Lietuvas birojs veido ilgtermiņa attiecības ar vienu bērnunamu, kopīgi apmeklējot zooloģisko dārzu, teātri, kino un dodoties pusdienās. Mūsu cilvēki gatavo Ziemassvētku dāvanas saviem mazajiem draugiem un piedalās Ziemassvētku svinībās. Birojs katru gadu piešķir arī stipendijas, lai motivētu bērnus tiekties pēc labākajiem rezultātiem izglītībā, mākslā un sportā.

SORAINEN cilvēki personīgi piedalās labdarības projektos: Ziemassvētku dāvanas trūkumā nonākušām ģimenēm, ziedojumi lauku skolām mācību gada sākumā un „Santas FUN Run & Walk″ Rīgas skrējiens. SORAINEN Lietuvas biroja personāls piedalās gadskārtējā vides sakopšanas akcijā „Darom″ („Izdarīsim″). SORAINEN Lietuvas birojs iesaistās arī Lielbritānijas Tirdzniecības kameras, Amerikas Tirdzniecības kameras un citu organizāciju sabiedriskajās iniciatīvās.

Sākums Par mums Korporatīvā sociālā atbildība