Vīzija un vērtības

Mūsu misija:

Veicināt labklājību Baltijā un Baltkrievijā, sekmējot klientu biznesa panākumus.

Mūsu vīzija

Pilnveidot biroja integrēto reģionālo juridisko un nodokļu praksi, kurā izcila profesionāļu komanda sniedz pakalpojumus prasīgiem klientiem, liekot lietā visu savu potenciālu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Mūsu korporatīvās vērtības:

Uz klientu un komercdarbību vērsta domāšana: mēs palīdzam klientiem gūt panākumus, sniedzot optimālos risinājumus viņu biznesa vajadzībām.

Izcilība un inovācija: Mēs veidojam izcilu komandu, lai sasniegtu augstākos mērķus. Nerimstoša personiskā izaugsme un inovācija ir mūsu priekšrocība.

Komandas darbs un dalīšanās zinātībā: lai gan individuāla iniciatīva un radoša pieeja vienmēr tiek veicināta, mūs vienmēr motivē komandas darbs.

Ētika un cieņa: uzticamība, integritāte un godīgums atspoguļo mūsu darbības būtību. Mēs esam laipni un ar cieņu izturamies viens pret otru un visiem, ar ko strādājam.

Sākums Par mums Vīzija un vērtības