Jauni garantiju noteikumi jeb kad par cita parādiem jāmaksā bez iebildumiem

1.09.2010

Eva Berlaus
Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte
Tālr. +371 67 365 014
sūtīt e-pastu

Inese Heinacka
Zvērināta advokāte
Tālr. +371 67 365 000
sūtīt e-pastu

Lielos iepirkumu konkursos, būvniecības projektos, kā arī citos darījumos ar ievērojamām naudas summām bieži tiek pieprasīta garantiju izsniegšana. Šajos gadījumos trešā persona (visbiežāk banka) garantē par citas personas jeb parādnieka saistībām un šo saistību neizpildes gadījumā apņemas garantijas adresātam samaksāt konkrētu naudas summu. Vasaras darbu gūzmā, iespējams, daudzi nav pamanījuši, ka no 1.jūlija spēkā stājušies jaunie ICC noteikumi par garantijām (Uniform rules for Demand Guarantees 758) (URGD 758).

Kas ir garantija?

Zinātāji garantijas pieprasa, jo tās atvieglo garantijas pieprasītāja tiesības saņemt pieprasīto naudas summu – viņam nav ilgstoši jāpierāda pamats garantijas izmaksai un pieprasītās summas apmēru.

Maldīgs ir praksē joprojām sastopamais uzskats, ka garantija ir tas pats galvojums – tikai ar citādāku nosaukumu, un visur ir jāievēro Civillikuma noteikumi. Būtiski ir atcerēties, ka garantija pretēji galvojumam ir neatkarīga no līguma, par kuru garantija tiek izsniegta. Garantētāja pienākums maksāt nav saistīts ar parādnieka un garantijas izmantotāja attiecībām un strīdiem, kas izriet no līguma, kas ir garantijas pamatā. Īsi sakot – ja garantētajam tiek iesniegts pieprasījums izmaksāt garantijā paredzēto summu, tad garantētājam, pārbaudot un secinot, ka pieprasījums atbilstošs garantijā noteiktajam, bet nepārbaudot paša pieprasījuma pamatotību, ir pienākums bez iebildumiem izmaksāt pieprasīto naudas summu.

Vienlaikus jāsaprot, ka garantija vismaz sākotnēji „atvieglo dzīvi" arī parādniekam, jo tas bieži vien nodrošina izdevīgāku darījuma noteikumu piemērošanu vai ir pat paša darījuma noslēgšanas priekšnoteikums.

Kas regulē garantiju darbību?

Šajā jomā ļoti būtiski ir Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce, ICC) noteikumi par garantijām. Tie ir starptautiski atzīti un plaši izmantoti. Tos savās formās izmanto gan Pasaules Banka, gan arī vairākas starptautiski atzītas industriju asociācijas, kā, piemēram, FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Latvijā šādas garantijas pretēji Lietuvai vai Igaunijai tieši netiek regulētas. Tāpēc, lai izmantotu starptautiskajai praksei atbilstošu garantiju, uz ICC garantiju noteikumiem ir jāliek tieša atsauce pašā dokumentā.

Banka kā garantētājs

Daudzos darījumos tiek pieprasīta tieši bankas izsniegta garantija, jo pastāv uzskats, ka tieši banka pildīs garantiju, ja tiek pieprasīta garantiju summu izmaksa. Tā kā tas ir bankas pakalpojums, tad banka slēdz līgumu ar savu klientu (kas visbiežāk ir pats parādnieks). Tas nozīmē, ka klientam ir pienākums atmaksāt bankai naudas summu, ko tā saskaņā ar izsniegto garantiju ir samaksājusi garantijas pieprasītājam. Parasti klientam bankai ir jāsniedz nodrošinājums, piemēram, finanšu ķīla uz noteiktu naudas summu, komercķīla vai hipotēka.

Jaunumi starptautiskajā praksē

Šā gada 1.jūlijā spēkā stājās jaunie ICC noteikumi par pieprasījuma garantijām (URGD 758). Iepriekšējie ICC garantiju noteikumi Nr. 458 pirmo reizi tika publicēti tālajā 1991.gadā. Ņemot vērā izmaiņas jaunāko tehnoloģiju jomā un globalizācijas tendences, tika paveikts apjomīgs jaunu garantiju noteikumu izstrādes darbs. Šī darba apjomīgumu pietiek vien raksturot ar pāris skaitļiem – to izstrādāšana ilga divarpus gadus, kopumā tika iesniegti vairāk kā 600 komentāri no 52 valstīm.

Atzīmēšanas vērtas ir vairākas būtiskas izmaiņas:

  • Jaunie URGD noteikumi ir precīzāki. Iepriekšējos URGD noteikumos bija sastopami termini kā „saprātīgs laika periods" („reasonable time") vai „pienācīga rūpība" („reasonable care"). Tagad garantētajam, saņemot garantijas pieprasījumu, pieprasījuma pārbaude ir jāveic piecu darba dienu laikā, nevis tikai saprātīgā laika periodā;
  • Vairāk ir pastiprināta garantijas neatkarība no saistības, par kuru garantija ir izsniegta. Jaunie noteikumi arī tieši nosaka, ka garantētājs to nevar vienpusēji atsaukt. Savukārt iepriekšējie noteikumi noteica, ka to var darīt, ja vien puses nav vienojušās par pretējo.
  • Jaunie URGD noteikumi precīzāk atrunā, kā jārīkojas garantijas pieprasījuma iesniegšanas gadījumā, kā rīkoties gadījumos, kad pieprasītā garantija summa izmaksājama daļējā apmērā vai ja par vienu garantiju tiek iesniegti vairāki pieprasījumi;
  • Noteikumi arī paredz vairākus jauninājums – piemēram, garantijas summas valūtas aizstāšana, ja izmaksa attiecīgajā valūtā nav iespējama. Tāpat ir noteikts jauns garantijas izbeigšanas mehānisms, ja nav minēts tās beigu termiņš vai notikums.

Jāatzīmē, ka jaunie URGD izstrādāti, pārņemot vairākus noteikumus no ICC UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), kuri tiek izmantoti attiecībā uz kredītvēstulēm. URGD 758 izstrādātāji ir norādījuši, ka to izmantošanā ieteicams arī pielietot sniegtos skaidrojumus par UCP 600. Savukārt iepriekšējie garantiju noteikumi 458 automātiski spēku nezaudē un arī tos joprojām ir iespējams piemērot.

Sākums Publikācijas Juridiskie blogi


Meklēt juridisko blogu arhīvā