Jezga par un ap apdrošināšanas brokeriem

18.03.2011

Eva Berlaus
Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte
Tālr. +371 67 365 014
sūtīt e-pastu

Santa Rubīna
Zvērināta advokāte
Tālr. +371 67 365 000
sūtīt e-pastu

Janvāra beigās presē parādījās informācija, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir aicinājusi visus apdrošināšanas brokerus sniegt informāciju par kontiem, kuros tiek turētas apdrošināšanas prēmijas. Tā kā pašlaik Finanšu un kapitāla tirgus komisija vēl tikai veic pārbaudes, tad par jebkādām Latvijas apdrošināšanas brokeriem piemērojamām sankcijām, tai skaitā brokeru licenču atņemšanu, runāt vēl ir pāragri.

Salīdzinājumam var minēt, ka pirms kāda laika ar šādu problēmu apdrošināšanas brokeru uzraugs saskārās arī Lietuvā. Tāpat kā Latvijā arī Lietuvā likums skaidri un nepārprotami norāda, ka apdrošināšanas brokeriem no klientiem saņemtos naudas līdzekļus ir jātur nošķirti no saviem naudas līdzekļiem. Pēc tam, kad Lietuvas Apdrošinātāju uzraudzības komisija atklāja šo pārkāpumu, tā pieņēma lēmumu par vairāku apdrošināšanas brokeru licenču anulēšanu.

Kādēļ tas ir svarīgi? Skats no industrijas puses

Apdrošināšanas brokeri apdrošināšanas prēmijās var saņemt salīdzinoši lielas naudas summas. Saskaņā ar Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas mājas lapā atrodamajiem datiem 2010.gada 3. ceturksnī vislielākā viena brokera noslēgto apdrošināšanas līgumu prēmiju summa ir LVL 196 768. Nenoliedzami šis ir ievērojams skaitlis. Lai gan pastāv iespēja, ka daļu no prēmijām klienti pa tiešo maksāja apdrošinātājam, pat tādā gadījumā atlikusī summa ir ievērojama.

Apdrošināšanas prēmiju un brokera paša naudas līdzekļu nodalīšana ir būtiska brokera maksātnespējas gadījumā. Samaksātās prēmijas nav uzskatāmas par maksātnespējīgā brokera mantu. Tās nevar izmantot brokera parādu dzēšanai. Prēmijās samaksātās naudas summas pēc maksātnespējas procesa sākšanas tiek pārskaitītas apdrošinātājiem. Šādā veidā tiek pasargātas ne tikai apdrošinātāju intereses, bet arī netieši tiek aizsargātas visu apdrošinātāja klientu intereses. Apdrošinātāja uzdevums ir atrast līdzsvaru un aprēķināt apdrošināšanas prēmiju tā, lai risks tiktu sadalīts vienmērīgi starp visiem apdrošinātajiem. Būtībā apdrošinātājs aprēķina, cik daudz naudas viņam ir jāsaņem no katra apdrošinātā, lai varētu segt radušos zaudējumus. Ja pēkšņi kāda daļa prēmiju netiek samaksāta, bet apdrošināšanas segums tiek sniegts visiem klientiem, tad zūd līdzsvars un rodas iztrūkums. Lai šo risku samazinātu, likumdevējs ir noteicis līdzekļu šķirtu turēšanu.

Līdzekļu nošķirta turēšana samazina arī apdrošināšanas prēmiju piesavināšanās/izšķērdēšanas risku. Šeit gan jāpiebilst, ka citu valstu pieredzē to prēmiju apmērs, ko prettiesiski piesavinās apdrošināšanas brokeri, salīdzinot to ar visu apdrošinātāja iekasēto prēmiju apmēru ir ļoti nenozīmīgs. Tādēļ to varētu vērtēt kā ļoti mazsvarīgu risku.   

Apdrošināšanas prēmiju samaksa brokerim. Ko darīt?

Būtisks jautājums diskusijā par prēmiju turēšanu atsevišķi no pārējiem apdrošināšanas brokera naudas līdzekļiem ir jautājums, kā tas ietekmē apdrošināšanas brokera klientus. Vai apdrošinātājs var atteikties izmaksāt atlīdzību tādēļ, ka apdrošināšanas brokeris nav pārskaitījis klienta samaksāto apdrošināšanas prēmiju vai arī tādēļ, ka apdrošināšanas brokeris saņemtās prēmijas netur atsevišķā kontā?

Lasītājiem nevajadzētu uztraukties, jo apdrošināšanas prēmijas maksājums, kuru klients veic Latvijā reģistrētam apdrošināšanas brokerim, jebkurā gadījumā uzskatāms par apdrošinātājam veiktu maksājumu. Tādēļ apdrošinātājs nevarēs atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu prēmijas nesamaksāšanas dēļ. Tāpēc visu apdrošināšanas līguma spēkā esamības laiku ir svarīgi saglabāt dokumentus (kvītis, čekus, maksājumu uzdevumus), kas apliecina prēmijas samaksu apdrošināšanas brokerim. Tomēr šis noteikums attieksies tikai uz Latvijā reģistrētiem un licencētiem apdrošināšanas brokeriem, tādēļ pirms uzsākt sadarbību ar apdrošināšanas brokeri ieteicams pārliecināties par licences esamību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā.

Jāpiebilst, ka augstāk minētais noteikums par apdrošināšanas prēmiju samaksu attiecas arī uz Latvijā reģistrētiem apdrošināšanas aģentiem, kas pārstāv vienas apdrošināšanas sabiedrības intereses. Licencēto apdrošināšanas aģentu saraksts arī ir pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā.

Sākums Publikācijas Juridiskie blogi


Meklēt juridisko blogu arhīvā