Viedoklis: Kārtējais ugunsgrēks... Kā novērst zaudējumus un strādāt ar peļņu?

14.08.2014

Eva Berlaus
Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte
Tālr. +371 67 365 014
sūtīt e-pastu

Santa Rubīna
Zvērināta advokāte
Tālr. +371 67 365 000
sūtīt e-pastu

Pirms dažām nedēļām Rīgas laku un krāsu rūpnīcas ražošanas cehā notikušais ugunsgrēks liek aizdomāties par vienu interesantu jautājumu – kā uzņēmējam pasargāt savu biznesu no zaudējumiem un saglabāt peļņu?

Pat tad, ja ražotnē esošais īpašums ir apdrošināts, paies noteikts laiks, kamēr nelaimes sekas tiks novērstas. Īpašuma apdrošināšana risina tikai aktīvu aizvietošanas vai salabošanas jautājumu. Tomēr ar to viss nebeidzas, jo ražošanas apturēšana rada zaudējumus, it īpaši ilgstošas dīkstāves gadījumā. Sabiedrībai saglabājas nemainīgās izmaksas, piemēram, kredīta procentu maksājumi bankai un apsardzes izmaksas. Visbeidzot, jebkurš īpašnieks grib saņemt peļņu, bet, ja ir notikusi nelaime, tad peļņa būs mazāka vai vēl sliktāk – sabiedrība var kļūt maksātnespējīga.

Vai pastāv kādas brīnumzāles, kas šīs problēmas risina? Jā – uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana. Tomēr šīm zālēm ir lietošanas instrukcija – smalkajā drukā rakstītie apdrošināšanas noteikumi.

Šajā brīdī daļa no lasītājiem nodomās – kādēļ man par to satraukties, jo mana sabiedrība ir maza un naudas tāpat nav daudz. Tomēr arī maza vai vidēja sabiedrība cietīs tādus pašus zaudējumus kā liela sabiedrība. Skaitliski šādi zaudējumi nebūs tik lieli, jo ir mazāks sabiedrības darbības mērogs, taču seku ziņā nelaime var būt daudz smagāks trieciens mazai vai vidējai sabiedrībai, kurai nevar palīdzēt turīgi dalībnieki vai citas koncerna sabiedrības. Varbūt ir vērts padomāt tā – mazliet palielinot kopējo izmaksu apmēru, iespējams gūt drošību nākotnē, jo sabiedrība pēc notikušas nelaimes spēs turpināt strādāt. Objektīvi vērtējot, šāds izmaksu palielinājums uz kopējās bilances vērtības un pārējo izmaksu fona būs niecīgs.

Produkta pamatideja
Parasti uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana ir papildu produkts, ko var nopirkt kopā ar īpašuma apdrošināšanu. Šis produkts sāks darboties tikai tad, ja nelaime būs nodarījusi kaitējumu īpašumam un šīs nelaimes dēļ ir īslaicīgi apstājusies arī ražotnes darbība vai nav iespējama pakalpojumu sniegšana. Šādos gadījumos apdrošinātājs apņemas izmaksāt atlīdzību, kurai ideālā gadījumā ir jābūt tik lielai, lai neitralizētu nelaimes radītās finansiālās sekas un palīdzētu sabiedrībai atjaunot iepriekšējo darbību.

No teorijas pie prakses
Nav vienota regulējuma, līdz ar to katrs apdrošinātājs veido savu produktu tā, kā viņš vēlas. Tāpēc svarīgi saprast, ko tad īsti apdrošinātājs ir apņēmies kompensēt, ja notiks nelaime. Viens apdrošinātājs piedāvā segt pastāvīgās izmaksas un atlīdzināt peļņu, savukārt cits – samaksāt starpību starp bruto peļņu, kas būtu bijusi, ja nebūtu notikusi nelaime, un faktisko bruto peļņu. Šeit „visa sāls” slēpjas detaļās, jo sabiedrībai pirms līguma slēgšanas ir svarīgi saprast, ko īsti katrs no šiem terminiem nozīmē konkrētajā apdrošināšanas līgumā un pārliecināties, ka apdrošinātāja piedāvātā aizsardzība atbilst viņa vajadzībām. Svarīgi paskatīties un izvērtēt, cik liels ir pašrisks un vai nav nepieciešams to samazināt. Papildus jāpaskatās, vai nav kāds viltīgs noteikums, kas ļautu apdrošinātājam pārtraukt atlīdzību izmaksu pirms ražotnes darbības atsākšanas, piemēram, līgumā ir noteikts maksimālais atlīdzības izmaksas periods.

Papildu motivācija apdrošinātājam
Šim papildu produktam ir vēl viena interesanta īpašība. Tas rada ļoti spēcīgu motivāciju apdrošinātājam situāciju atrisināt pēc iespējas ātrāk. Šeit mēs nerunājam par tādām abstraktām kategorijām kā apdrošinātāja reputācija vai teorētiska iespēja, ka klients tiesā varētu prasīt papildu nokavējuma procentus. Šajos gadījumos runa ir par klientam izmaksājamās atlīdzības apmēru, kas palielinās ar katru dīkstāves dienu.

Sākums Publikācijas Juridiskie blogi


Meklēt juridisko blogu arhīvā