Dienas Bizness: No iekšējiem semināriem līdz akadēmijai

Šodien laikrakstā Dienas Bizness publicēts raksts par zvērinātu advokātu biroja SORAINEN regulāro pieredzes apmaiņu, kas notiek reizi nedēļā, un par tur patlaban veidoto SORAINEN akadēmiju.

Rakstā komentāru sniedz SORAINEN Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus. Kā stāsta Eva, zvērinātu advokātu birojā SORAINEN zināšanu un pieredzes nodošana ir organizēta vairākos līmeņos – gan biroja, gan reģionālā līmenī. Reģionālā līmenī uzņēmums nodrošina, ka Latvijā gūtā pieredze tiek nodota SORAINEN birojiem Lietuvā, Igaunijā un Baltkrievijā, biroja līmenī Latvijā un arī prakšu grupu ietvaros. Zināšanu apmaiņa notiek regulāri, pamatojoties uz jauniegūto pieredzi, uzlabojot biroja izstrādātos standarta dokumentus, kā arī ar dažādu, speciāli biroja vajadzībām izstrādātu rīku palīdzību. Katram no biroja speciālistiem ir arī individuāls apmācību budžets un tiek apmeklētas dažādas mācības atkarībā no konkrētā speciālista vajadzībām.

Mācību programmā ietilpst arī iekšējie semināri reizi nedēļā biroja līmenī, kur kolēģi cits citu izglīto par dažādām aktuālām tēmām. Eva uzsver, ka SORAINEN patlaban ir ceļā uz mācību sistēmas pilnveidošanu un mērķis ir projekta SORAINEN akadēmija ietvaros noteikt konkrētu mācību minimumu, kas jānoklausās katram speciālistam konkrētā karjeras posmā, kā ari izveidot standartizētu šo apmācību saturu reģionālā līmenī, lai nodrošinātu speciālistu nepārtrauktu mācību un viendabīgu kvalitāti.

SORAINEN akadēmijas ietvaros tiek organizētas arī īpašas mācības labākajiem jurisprudences studentiem, kas nav biroja darbinieki un lielākoties vēl tikai plāno sākt darbu specialitātē. Vienlaikus no to studentu loka, kuri apmeklē SORAINEN akadēmiju, uzņēmuma pārstāvji izvēlas vasaras praktikantus, un labākajiem ir iespēja tikt pieņemtiem darbā birojā.

Ar pilnu raksta versiju iespējams iepazīties laikraksta Dienas Bizness 28. augusta numurā.

Sākums Publikācijas