Dienas Bizness: Meklē riskam draudzīgos

Laikraksts Dienas Bizness izpētījis šobrīd tik ļoti aktuālo tematu par jaunāko tehnoloģiju uzņēmumu (start-up) attīstību. Lai uzņēmums varētu veiksmīgi attīstīties, viennozīmīgi liela ietekme ir arī cilvēkiem, kas tur strādā. Jaunāko tehnoloģiju uzņēmumu darbinieku piesaiste atšķiras no parastas darbinieku meklēšanas, jo darba uzdevumi nav tik tieši definēti, darba vide ir daudz dinamiskākā, bet līdz ar to arī daudz nenoteiktāka, kā arī atalgojums mēdz būt zem vidējā tirgus piedāvājuma.

Lai risinātu atalgojuma problēmu jauno tehnoloģiju uzņēmumos, pasaulē izmanto praksi, ka papildus darbinieka algai ir iespējams saņemt tiesības iegādāties uzņēmuma kapitāla daļas par simbolisku cenu.

„Diemžēl Latvijas Komerclikums neļauj sabiedrībai ar ierobežotu atbildību emitēt darbinieku opcijas. Tām līdzīgu rezultātu ir iespējams panākt ar civiltiesisku līgumu palīdzību, tomēr strīdus gadījumā šādu līgumu izpilde var būt ļoti sarežģīta, tāpēc startup uzņēmumu darbiniekiem nav pamata šādiem līgumiem īpaši uzticēties. Līdz ar to, manuprāt, Latvijas startup vides attīstības veicināšanai noteikti ir nepieciešams pēc iespējas drīz grozīt Komerclikumu, atļaujot SIA emitēt darbinieku opcijas,“ uzskata SORAINEN Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus.

Vienlaikus būtiska problēma šiem uzņēmumiem ir arī ar darba spēku saistītie nodokļi. Viņa uzskata, ka Latvijai ir jāmācās no to valstu pieredzes, kurās ir vērojama strauja startup attīstība un ir nopietni jādomā par šo uzņēmumu veidošanai labvēlīga, īpaša nodokļu režīma izveidi. „Cerams, ka nesen izveidotajai Ekonomikas ministrijas darba grupai Par speciāla nodokļu režīma ieviešanu mazajiem uzņēmumiem, kuras uzdevums ir, cita starpā, izvirzīt priekšlikumus start-up uzņēmumu attīstībai labvēlīga nodokļu režīma izveidei, izdosies atrast Latvijas apstākļiem piemēroto, bet arī efektīvu un pietiekami drosmīgu risinājumu,“ uzsver Eva.

Ar pilnu raksta versiju iespējams iepazīties Dienas Bizness 2016. gada 15. februāra laikrakstā.

Sākums Publikācijas