Jurista Vārds: No individuālas prakses līdz lielam birojam: advokāta iespēju daudzveidība

Advokatūras likumā definēts, ka advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības. Lai īstenotu zvērinātam advokātam ar likumu uzticētos uzdevumus, šīs profesijas pārstāvji var izvēlēties – vai praktizēt individuāli, kas ir viens no visizplatītākajiem veidiem, vai arī apvienoties nelielos birojos ar citiem advokātiem, kā arī iespējams izveidot vai iestāties vidēji lielā vai lielā advokātu birojā, tādējādi kļūstot par starptautiska mēroga juristu komandas sastāvdaļu.

Žurnālā Jurista Vārds publicēts arī SORAINEN Latvijas biroja vadošās partneres, zvērinātas advokātes Evas Berlaus viedoklis.

SORAINEN birojos četrās valstīs (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā) kopumā strādā vairāk nekā 170 juristu un nodokļu konsultantu, ko kuriem 38 – Latvijas birojā.

Mērķis veidot lielu biroju – tas noteikti ir pozitīva veida izaicinājums, iespēja strādāt pie lielākiem un sarežģītākiem projektiem, starptautiska vide un klientu loks. Var teikt, ka darbs lielā birojā ir prasīgāks, bet noteikti faktori arī atvieglo ikdienu – piekļuve pieredzējušo kolēģu zināšanām, gadu gaitā iedibinātai praksei, arī administratīvam atbalstam. Iekšējo apmācību iespējas arī noteikti daudz plašākas ir tieši daudzskaitlīgā komandā.

Runājot par ilgtermiņa sadarbību starp klientu un konsultantu, lielāks birojs ir priekšrocība, jo tam ir plašāks pakalpojumu klāsts, pārrobežu un starpprakšu komandas, iespējas nodarbināt komandu liela apjoma darbu veikšanai ierobežotā termiņā. Daudzi starptautiski uzņēmumi saskaņā ar savām iekšējām procedūrām kā juridisko pakalpojumu sniedzējus izvēlas tikai un vienīgi lielus birojus. Turpretim mazāks birojs, kas par savu virzienu ir izvēlējies padziļinātu specializāciju noteiktā jomā, arī var būt lielisks pakalpojuma sniedzējs "lielam" klientam noteiktā situācijā. Latvijas juridisko pakalpojumu un arī mūsu biroja praksē ir gadījumi, kad pat iesakām klientam vērsties cita profila advokātu birojā vai pie individuāli praktizējoša advokāta, ja redzam, ka tāds risinājums noteiktai problēmai būs efektīvāks.

Valstu atšķirīgs normatīvais regulējums ne attiecībā uz advokatūras prasībām, ne nodokļu normatīviem, ne darba tiesībām mūsu birojam raizes nesagādā, jo šie faktori tiek ņemti vērā, jau lemjot par biroja izveidi. Praksē tas, protams, nozīmē rēķināšanos, ka atšķirīgas regulējuma prasības paredz noteiktas īpatnības arī katras valsts biroja ikdienas darbā. Četru valstu, kurās SORAINEN darbojas kā pilnībā integrēts advokātu birojs ar vienotu partnerību, kvalitātes standartiem un unificētiem iekšējiem procesiem, tiesiskās jomas atšķirības mums nav sagādājušas šķēršļus.

Atbildot uz jautājumu, vai taisnība, ka tikai liels advokātu birojs spēj veiksmīgi startēt dažādos juridisko biroju reitingu sarakstos, jāatzīst, ka arī neliels birojs ar noteiktu specializāciju un ilggadēji veidotu reputāciju var lieliski startēt savā pamatpraksē un uzrādīt teicamu rezultātu. Šādi piemēri Latvijā rodami intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Tiesvedību jomā redzam plaši pazīstamus advokātus, kas savā praksē ir ļoti veiksmīgi, nebūdami piederīgi lieliem advokātu birojiem.

Savukārt, ja mērķis ir saņemt augstākos novērtējumus pēc iespējas vairākās juridiskās izpētes direktoriju kategorijās, biroja izmēram un kapacitātei būs nozīme. Savukārt, izvērtējot, vai advokātu biroju konsolidācija nerada riskus juridisko pakalpojumu monopolizācijai, cenu kāpumam, domāju, ka Latvijas juridisko pakalpojumu tirgus, arī pieredzot izmaiņas, saglabās savu spraigo, tomēr koleģiālo konkurences gaisotni. Kaimiņos Lietuvā izveidoti vēl lielāki zvērinātu advokātu biroji, ja mēs salīdzinām advokātu skaitu, kas apvienojušies noteiktā birojā. Attiecībā uz likmju dinamiku, tam ir drīzāk samazinoša tendence. Otrs faktors, ko var piedāvāt t.s. lielais birojs, ir uzkrātās zinātības un pieredzes izmantošana klienta labā, samazinot pakalpojuma sniegšanai patērējamo laiku, kas, kā zināms, ir pamatā samaksas aprēķinam. Zinātības uzkrāšana, sistematizēšana un prasme to pielāgot katra klienta individuālās situācijas risināšanai, ir arī viens no SORAINEN stratēģiskajiem mērķiem.

Jāpiebilst, ka, birojam paplašinoties, protams, ir aktualizējies jautājums par to, kā rīkoties, ja birojam pievienojas advokāts, ar kuru iepriekš kādā lietā esam bijuši pretējās pusēs. Tādā gadījumā, ja mums pievienojas advokāts, kurš darbojas aktīvā lietā pretējā pusē mūsu esošam klientam, tad vēl pirms advokāta pievienošanās šis jautājums tiek apspriests ar abiem klientiem un tiek atrasts abiem klientiem pieņemams risinājums.

Ar pilnu raksta versiju, kā arī citu advokātu biroju pārstāvju viedokli iespējams iepazīties žurnāla Jurista Vārds 2016. gada 15. marta izlaidumā.

Sākums Publikācijas