Dienas Bizness: Tirgus pilnveidojas un turpina segmentēties

Līdzīgi kā citās sfērās, arī advokātu pakalpojumu jomā Latvijas tirgus kļūst arvien līdzvērtīgāks un konkurētspējīgāks turīgākajām Eiropas valstīm. Laikraksts Dienas Bizness aptaujājis lielāko Latvijas advokātu biroju partnerus par esošo situāciju Baltijas valstīs, kur šobrīd īpaši aktuāla tendence ir advokātu biroju apvienošanās.

Laikā, kad strauji auga Latvijas ekonomika un līdz ar to arī uzņēmumu tēriņi juridiskajiem pakalpojumiem, darba pietika visiem, un pieprasījums brīžiem bija lielāks nekā iespēja piedāvāt un izdarīt. Periodā pēc krīzes ekonomikas izaugsme jau vairākus gadus ir ļoti mērena. “Arī uzņēmumu tēriņi juridiskajiem pakalpojumiem pieaug ļoti nedaudz, kas nozīmē, ka pašreiz Latvijā advokātu biroja apgrozījuma būtisks pieaugums ir iespējams tikai tad, ja konkurences rezultātā samazinās apgrozījums kādā citā birojā,” skaidro SORAINEN Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus.

Juridisko pakalpojumu tirgū ir segmentācija pēc biroju lieluma, tai pašā laikā Rietumeiropas un Centrāleiropas valstīs ir izteikta atšķirība starp klientiem, pakalpojumiem un darījumiem, pie kuriem strādā mazie biroji, un tādiem, pie kuriem strādā lielākie. “Latvijā starpība starp lieliem un maziem birojiem ilgus gadus ir bijusi savā ziņā neskaidra. Tagad, veidojoties vairākiem izteikti lieliem birojiem, protams, būs izteiktāka atšķirība gan pakalpojumu, gan cenas ziņā starp lielajiem un mazajiem birojiem,” uzskata Eva. Bet ir arī skaidrs, ka ne visi profesionāļi vēlas strādāt lielā birojā, tāpēc tirgū vienmēr būs vieta un vajadzība gan pēc lielajiem, gan mazajiem birojiem, kā arī pēc individuāli praktizējošiem advokātiem.

Viena no lielākajām problēmām, ar ko nākas saskarties advokātu birojiem, ir pieredzes bagātu speciālistu piesaiste. “Taču, ja nepieciešams pieredzējis speciālists, tad nereti jāsastopas ar grūtībām, jo lielo biroju specifika prasa nopietnu specializēšanos brīžiem ļoti šaurās komerctiesību nozarēs, līdz ar to atsevišķās jomās pieredzējušu speciālistu nepieciešamajā kvalitātē ir ļoti maz,” atzīst Eva.

Ar pilnu rakstu par partneru viedokļiem iespējams iepazīties Dienas Bizness 12. maijā numurā.

Sākums Publikācijas