Grozījumi Darba likumā un citas darba tiesību aktualitātes

Vieta: Radisson Blu Rīdzene Hotel, Reimersa iela 1, Rīgā
Laiks: 2 nov 2017 15:00 - 17:30
Darba valoda: Latviešu

Zvērinātu advokātu birojs Sorainen aicināja savus klientus un citus interesentus uz semināru „Grozījumi Darba likumā un citas darba tiesību aktualitātes”, kas notika 2017. gada 2. novembra pēcpusdienā plkst. 15:00-17:30 Radisson Blu Rīdzene Hotel, Reimersa iela 1, Rīgā.

2017. gada 16. augustā stājās spēkā kārtējie grozījumi Darba likumā, cita starpā, attiecībā uz:

  • papildatvaļinājumu izmantošanas kārtību,
  • konkurences ierobežojuma pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās tvērumu,
  • darba devēja tiesībām uzteikt darba līgumu darbinieka atstādināšanas laikā,
  • iespēju, vienojoties ar darbinieku, virsstundu darbu kompensēt ar apmaksātu atpūtu.

2017. gada 1. jūlijā spēkā stājās jaunais Lietuvas Darba kodekss, kas Lietuvas darba tiesībās ieviesis daudzus būtiskus jauninājumus, piemēram, daudz plašāk var slēgt darba līgumus uz noteiktu laiku, būtiski atvieglota darba līguma izbeigšanas kārtība.

Tāpat būtisku iespaidu uz darbinieku personas datu apstrādi atstās arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs būs tieši piemērojama no 2018. gada 25. maija.  Lai atbilstu šīs regulas prasībām un izvairītos no smagām sankcijām par tās prasību neizpildi, izmaiņas darbinieku personas datu apstrādē būs jāievieš pilnīgi visiem darba devējiem.

Par iepriekš minētajām darba tiesību aktualitātēm stāstīja Sorainen Latvijas biroja zvērināts advokāts, personas datu aizsardzība speciālists Andis Burkevics un jurists Māris Simulis.

Seminārs norisinājās latviešu valodā.

Atpakaļ uz sarakstu

Sākums Semināri

Meklēt semināru arhīvā

Izvēlieties vienu vai vairākus kritērijus, lai sašaurinātu meklēšanu!