Farmācija un dzīvības zinātnes Pārskats

SORAINEN kā inovāciju līderis atzīst izpētes un attīstības lielo nozīmi, sniedzot visaptverošus juridiskus pakalpojumus attiecībā uz farmāciju, veselības aprūpi un ar to saistītiem regulatīviem jautājumiem.

SORAINEN farmācijas prakses juristi piedāvā izpratni par farmācijas biznesu līdz ar pieredzi un vispusīgām zināšanām par šo nozari. Baltijas un Baltkrievijas farmācijas tirgu pārzināšana ļauj birojam ieņemt unikālu pozīciju, kas prakses speciālistiem sniedz iespējas novērtēt riskus un būt informētiem par inovācijām attiecīgajās nozarēs.

SORAINEN farmācijas un dzīvības zinātņu prakse ir sniegusi konsultācijas farmācijas juridiskajos jautājumos lielākajai daļai pasaules desmit ievērojamāko farmācijas un biotehnoloģiju tirgus dalībnieku (saskaņā ar The Financial Times Global 500 vērtējumu 2011.gadam).

SORAINEN farmācijas un dzīvības zinātņu praksi iesaka tādas starptautiskas direktorijas kā The Legal 500, Chambers Global („Tas regulāri ir iesaistīts visnozīmīgākajos darījumos tirgū, un klienti īpaši novērtē pārrobežu iespējas.”) un Chambers Europe („Klienti uzsver, ka „juristi vienmēr ir uzticami un pilnībā izprot klientu vajadzības”.”).

SORAINEN piedāvā savu kompetenci visās galvenajās farmācijas jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā:

  • farmācijas nozares izpēte,
  • tirdzniecība, reklāma un izplatīšana,
  • licences, atļaujas, sertifikācija, klīniskie pētījumi un citi regulatīvi jautājumi,
  • intelektuālā īpašuma aizsardzība,
  • pārstāvība vietējās varas iestādēs un tiesās.

SORAINEN farmācijas un dzīvības zinātņu prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Alexey Anischenko (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie SORAINEN farmācijas un dzīvības zinātņu prakses vadītāji:

Sākums Specializācija Prakses jomas