Pienākums atklāt informāciju par sia, as un personālsabiedrību biedru patiesajiem labuma guvējiem
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Zane Paeglīte
   
 
Zane Paeglīte
Vecākā juriste
zane.paeglite@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Šoreiz vēlamies atgādinājums par pienākumu atklāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), akciju sabiedrības (AS) un personālsabiedrības patiesā labuma guvējus – fiziskās personas.

Komerclikums paredz SIA dalībniekiem, AS akcionāriem un personālsabiedrību biedriem pienākumu paziņot sabiedrībai par sabiedrības patiesajiem labuma guvējiem – fiziskām personām. Šis pienākums attiecas uz dalībniekiem, kuri:

  • ir juridiskas personas, kurām pieder vairāk nekā 25% sabiedrības daļu (akciju) un kuras nav dibinātas Eiropas Savienībā, vai
  • sabiedrību dalībniekiem, kuri tur vairāk nekā 25% sabiedrības daļu (akciju) savā vārdā, bet citas personas labā, neatkarīgi no dalībnieka dibināšanas valsts.

Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas no dalībniekiem, sabiedrības valdei ir pienākums 14 dienu laikā iesniegt informāciju par patiesā labuma guvējiem Komercrģistrā. Lai pārliecinātos par Komerclikuma noteikumu ievērošanu, aicinām sabiedrību valdes iepazīstināt to dalībniekus ar šīm likuma prasībām.

Ja sabiedrības dalībnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot patieso labuma guvēju vai atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam šādas personas nav (piemēram, nevienai fiziskai personai tieši un netieši nepieder vismaz 25% sabiedrības daļu (akciju)), dalībniekam paziņojumā ir jānorāda iemesli, kuru dēļ ziņas par patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas.

Informācija par patiesajiem labuma guvējiem nav publiski pieejama un ar to ir tiesīgas iepazīties tikai tiesībaizsardzības un kontroles institūcijas.

Komerclikums neparedz īpašu šī pienākuma izpildes kontroles mehānismu, tādēļ visticamāk, ka šī pienākuma izpilde tiek kontrolēta saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumiem, kas paredz Sabiedrības valdes locekļiem atbildību par ziņu nesniegšanu Uzņēmumu reģistram likumā noteiktajā termiņā.

Papildus jāatzīmē, ka dalībniekiem, kuri apzināti paziņojumā būs norādījuši nepatiesu informāciju, saskaņā ar Krimināllikumu iespējama kriminālatbildība.

Mēs aicinām visus klientus izvērtēt augstāk minēto un, ja nepieciešama papildu informācija vai palīdzība, sagatavojot dalībnieku paziņojumus sabiedrībām vai valdes paziņojumus Komercreģistram, lūdzam sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko konsultantu.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys Partneris
sūtīt e-pastu
Sergej Butov Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, Minska 220030
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas Sorainen datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sorainen juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. Sorainen juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas Sorainen mājaslapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© Sorainen 2017
Visas tiesības rezervētas