Negodīgas mazumtirdzniecības aizliegums jāuztver nopietni!
 
  Ieva Andersone
   
 
Ieva Andersone
Zvērināta advokāte
ieva.andersone@sorainen.com
   
  Marika Grunte
   
 
Marika Grunte
Vecākā juriste
marika.grunte@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

2018. gada martā Konkurences padome (KP) pieņēma pirmo lēmumu par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) pārkāpumu. Tādējādi ir beidzies uz vienu gadu pēc NMPAL stāšanās spēkā (2016. gada 1. janvārī) noteiktais “iecietības” periods, kurā KP bija apņēmusies uzņēmumus par jaunā likuma pārkāpumiem nesodīt.

Lai novērtētu NMPAL ieviešanas gaitu, KP 2016. gadā un 2017. gada pirmajā pusgadā īstenoja tirgus uzraudzību. Tās ietvaros KP ieguva informāciju, uz kuras pamata 2017. gada martā tika ierosināta pārkāpuma izpētes lieta pret Baltstor (veikalu Mego un Vesko preču zīmola pārvaldītājs) un tā mazumtirdzniecības kooperācijā ietilpstošo partneri Lenoka. Lēmumā KP konstatēja, ka minētie uzņēmumi vairāk nekā 60% no KP pārbaudītajiem gadījumiem piemērojuši piegādātājiem netaisnīgas un nepamatotas līguma sankcijas. Proti, KP ieskatā netaisnīgās sankcijas par nepilnīgu preču pasūtījumu izpildi un par neprecīzi norādītām cenām pavadzīmēs tika atrastas piecās izlases kārtībā atlasītās preču kategorijās (t.i., maize un tās izstrādājumi, gaļa un tās izstrādājumi, piens un piena produkti, graudu produkti un bezalkoholiskie dzērieni).

Līgumsoda apmērs par nepilnīgu preču pasūtījuma izpildi virknē gadījumu pārsniedzis taisnīga un pamatota līgumsoda apmēru, t.i., 10% no pamatparāda summas. Savukārt, nosakot līgumsodu par neprecīzi norādītām cenām pavadzīmēs, virknē gadījumu tas bijis aprēķināts no nepareizās preču pavadzīmē norādītās (augstākās) cenas, kas nebija pamatparāda summa. Tādējādi līgumsoda apmērs KP ieskatā pārsniedza taisnīga un samērīga līgumsoda apmēru, t.i., 10% no pamatparāda summas.

Līgumsoda pārmērīgumu KP pamatojusi gan ar vispārējo Civillikuma regulējumu, kas nosaka, ka līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi var tikt noteikts ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra, gan ar NMPAL kā speciālā likuma regulējumu. Vienlaikus KP lēmumā uzsvērusi, ka sodītie mazumtirdzniecības uzņēmumi paši nebija ievērojuši labas ticības principu. Mazumtirgotāji savlaicīgi neveica pasākumus, kas novērstu un mazinātu piegādātāju izraisītus līguma pārkāpumus, tādējādi radot pamatu atkārtotai sankciju piemērošanai.

Ņemot vērā, ka NMPAL ir spēkā tikai divus gadus, vēl nav izveidojusies tā piemērošanas prakse, un joprojām ir daudz neskaidrību par NMPAL interpretāciju. NMPAL tika pieņemts ar mērķi ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Lai gan atslēgas vārds ir “iepirkuma varas izmantošana”, būtiski atcerēties, ka likumā noteiktie komercprakses aizliegumi attiecas uz visiem pārtikas mazumtirgotājiem neatkarīgi no to iepirkuma varas. Tādēļ katram pārtikas mazumtirgotājam ir vērts uztvert NMPAL nopietni un pārbaudīt, vai tā līgumi un attiecības ar piegādātājiem nepārkāpj šajā likumā noteiktos aizliegumus.

Savukārt nepārtikas preču tirdzniecībā likums piemērojams mazumtirgotājiem ar būtisku ietekmi. Būtiska ietekme ir nosakāma atbilstoši NMPAL noteiktajiem kritērijiem, kas detalizētāk skaidroti KP vadlīnijās par NMPAL piemērošanu. Maksimālais naudas sods, ko KP var piemērot tirgus dalībniekam par NMPAL pārkāpumu, ir līdz 0,15% no tirgus dalībnieka pēdējā pārskata gada neto apgrozījuma. Lai gan pagaidām ir tikai viens piemērs, kad KP ir praksē uzlikusi sodu par NMPAL pārkāpumu, visticamāk, tas nebūs pēdējais šāds gadījums.

Negodīgas mazumtirdzniecības aizliegums jāuztver nopietni!

 
IGAUNIJA
Kaupo Lepasepp
Partneris
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Rūdolfs Eņģelis
Partneris
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Daivis Švirinas Partneris
sūtīt e-pastu
Sergej Butov Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Alexey Anischenko
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, Minska 220030
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Ja Jūs abonējat mūsu ziņas mūsu mājas lapā vai citādi esat mums snieguši sava uzņēmuma kontaktinformāciju, mēs varam nosūtīt Jums jaunumus, ziņas vai juridiska rakstura brīdinājumus, kas varētu būt Jums interesanti. Jūs varat atrast vairāk informācijas par to, kā mēs izmantojam Jūsu kontaktinformāciju un citu informāciju, kas sniegta tādu ziņojumu nolūkā, kādas ir Jūsu tiesības un citu informāciju, mūsu Mārketinga politikā
Jūs varat atteikties no abonēšanas šeit.
Jūs varat mainīt savu abonementa izvēli šeit.

© Sorainen 2018
Visas tiesības rezervētas