Naujausi mokesčių pakeitimai - 2013 m. liepa
 
   
  Saulė Dagilytė
   
 
Saulė Dagilytė
Vyresnioji mokesčių teisininkė
saule.dagilyte@sorainen.com
   
  Rokas Daugėla
   
 
Rokas Daugėla
Mokesčių teisininkas
rokas.daugela@sorainen.com
   
Gerbiamieji,

Norėtume Jus informuoti, kad Seimas skubos tvarka priėmė, o Lietuvos Respublikos Prezidentė pasirašė, eilę mokesčių įstatymų pakeitimų, kurių dauguma bus taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d. Šiame naujienlaiškyje apžvelgiame svarbiausias naujoves, kurios yra aktualios tiek verslui, tiek verslo savininkams.

Mokesčių įstatymų pakeitimai, aktualūs įmonėms

  • Iki 2018 m. pratęsiamas pelno mokesčio lengvatos, suteikiančios teisę mažinti apmokestinamąjį pelną investicinius projektus vykdančioms arba į esminį technologinį atsinaujinimą investuojančioms įmonėms, galiojimo terminas. Taip pat atkreipiame dėmesį įmonių, kurios ketina investuoti į komercinių automobilių parko (t. y. krovininių automobilių, priekabų ir puspriekabių) atnaujinimą — nuo 2014 m. sausio 1 d. išplėstas investicinio projekto lengvatos taikymas. Minėtą turtą įsigyjančios įmonės apmokestinamąjį pelną galės sumažinti turto įsigijimo išlaidomis, bet ne daugiau kaip vienu milijonu litų per metus.
  • Nuo 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos vienetų užsienio asmenims išmokėtos bet kokios išmokos už valdybos ar stebėtojų tarybos narių veiklą bus apmokestinamos Lietuvoje 15 % mokesčiu prie pajamų šaltinio, kurį išskaičiuoti bei sumokėti turės jas išmokantys Lietuvos vienetai. Iki įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, Lietuvoje apmokestinamos tik vienos rūšies užsienio asmenims mokamos išmokos, t. y. tantjemos.

Mokesčių įstatymų pakeitimai, aktualūs akcininkams

  • Nuo 2014 m. sausio 1 d. dividendams bei kitoms pajamoms iš paskirstytojo pelno vietoje iki šiol galiojusio 20 % bus taikomas įprastas 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Kadangi dividendai gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinami pinigų išmokėjimo momentu, kitąmet išmokėtiems dividendams bus taikomas palankesnis gyventojų pajamų mokesčio tarifas.
  • Keičiamos  pajamų  iš  vertybinių  popierių  perleidimo  ir  palūkanų  apmokestinimo  taisyklės.  Nuo 2014 m. sausio 1 d. šioms pajamoms bus taikomos žymiai siauresnės gyventojų pajamų mokesčio lengvatos:
  1. Gyventojų pajamų mokesčiu nebus apmokestinamos palūkanos iš Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių ne nuosavybės vertybinių popierių ir indėlių, neviršijančios 10 000 litų per metus. Palūkanos iš minėtų ne nuosavybės vertybinių popierių ir indėlių, viršijančios 10 000 litų, bei palūkanos už gyventojų suteiktas paskolas bus apmokestinamos įprasta tvarka, t. y. 15 % gyventojų pajamų mokesčiu.
  2. Gyventojų pajamų mokesčiu nebus apmokestinamos pajamos (t. y. pardavimo pajamų ir įsigijimo kainos skirtumas) iš vertybinių popierių perleidimo, neviršijančios 10 000 litų per metus. Vertybinių popierių perleidimo pajamos (įskaitant iš pajamas iš iki 1999 m. sausio 1 d. įsigytų akcijų perleidimo), viršijančios 10 000 litų, bus apmokestinamos įprasta tvarka, t. y. 15 % gyventojų pajamų mokesčiu.

Apibendrinant, įsigaliojus pakeitimams akcininkų pajamos iš įmonių pelno, t. y. dividendai, bei akcijų perleidimo pajamos bus apmokestinamos vienodai. Atkreipiame dėmesį, kad akcininkams palankiau turimas akcijas perleisti iki 2014 m. sausio 1 d., o dividendus gauti – po 2014 m. sausio 1 d.

Mokesčių įstatymų pakeitimai, aktualūs investuotojams

  • Įsigaliojus mokesčių įstatymų pakeitimams pajamos, gautos iš sandorių su finansinėmis priemonėmis, gyventojų pajamų apmokestinimo tikslais nebus laikomos individualios veiklos pajamomis. Todėl šioms pajamoms bus taikomas 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas (šioms pajamoms netaikant valstybinio socialinio bei sveikatos draudimo įmokų), tačiau bus apribota galimybė atskaityti tam tikras su šia veikla susijusias sąnaudas.

Kiti mokesčių įstatymų pakeitimai

  • Keičiasi pelno mokesčio sumokėjimo tvarka – mokestis turės būti sumokamas iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.
  • Iki 570 litų padidinamas neapmokestinamųjų pajamų dydis, taip pat iki 200 litų padidinamas papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis, taikomas už pirmą vaiką.
  • Nuo 2014 m. balandžio 1 d. įsigalioja aukštesni akcizų tarifai alui, vynui bei kitiems fermentuotiems produktams, tarpiniams produktams bei etilo alkoholiui, o nuo 2014 m. kovo 1 d. – aukštesni akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir cigarilėms.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimų Prezidentė nepasirašė ir pateikusi pasiūlymus grąžino Seimui svarstyti iš naujo. Seimo priimtame įstatymo projekte buvo numatytas lengvatinio PVM tarifo taikymo gyvenamosioms patalpoms tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui bei kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms pratęsimas, bei nuo 2015 m. sausio 1 d. lengvatinio 5 % PVM tarifo taikymas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms.

 
ESTIJA
Kaido Loor

Partneris

siųsti el. laišką
Pärnu mnt. 15
10141 Talinas
tel. +372 6 400 900
faks. +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Jānis Taukačs

Partneris

siųsti el. laišką
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel. +371 67 365 000
faks. +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Saulė Dagilytė

Vyresnioji mokesčių teisininkė
siųsti el. laišką
Jogailos 4
LT-01116 Vilnius
tel. +370 52 685 040
faks. +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
BALTARUSIJA
Maksim Salahub

Partneris

siųsti el. laišką
ul Nemiga 40
220004 Minskas
tel. +375 17 306 2102
faks. +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Jūs gavote šį mokesčių teisės naujienlaiškį, nes esate įtrauktas į SORAINEN duomenų bazę.
Keisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus galite spustelėję čia. Jei nenorite gauti tokių naujienlaiškių ateityje, prašome mums apie tai pranešti paspaudžiant nuorodą čia.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad SORAINEN naujienlaiškis sudaromas tik informaciniais tikslais – jis neapima visų teisės aktų ir neatspindi visų teisės aktų pakeitimų, o pateikti paaiškinimai nėra išsamūs. Todėl, jei Jums reikalinga detalesnė informacija, prašome kreiptis į Jums patariantį teisininką. Elektronines naujienlaiškių versijas galite rasti mūsų interneto svetainėje www.sorainen.lt, kur Jūs šį leidinį galite ir užsisakyti.

© SORAINEN 2013
Visos teisės saugomos