Būtiski ierobežojumi stratēģiski svarīgajiem uzņēmumiem
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Toms Natālija Šestakova
   
 
Natālija Šestakova
Juriste
natalija.sestakova@sorainen.com
   
  Alīna Kalviša
   
 
Alīna Kalviša
Jurista palīgs
alina.kalvisa@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Saeimas Nacionālās drošības komisija ir izstrādājusi projektus grozījumiem Nacionālās drošības likumā un Komerclikumā, kas paredz bez Ministru kabineta (“MK”) atļaujas aizliegt veikt noteiktas darbības nacionālajai drošībai nozīmīgās komercsabiedrībās, ar mērķi novērst valsts drošības, pārvaldes vai sabiedrības apdraudējumu (arī potenciālu apdraudējumu).

Minētie aizliegumi attieksies uz:

 • Elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū
 • Nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem
 • Komercsabiedrībām, kas saņēmušas licenci dabasgāzes pārvadei, uzglabāšanai, vai tām pieder sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades sistēmu
 • Elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājiem, kuru uzstādītā jauda pārsniedz 250 megavatus, vai kuriem pieder siltumtīkli vismaz 500 kilometru garumā. 
  Grozījumu projekts paredz, ka MK atļauju būs nepieciešams saņemt šādām darbībām ar minētajām kapitālsabiedrībām:
 • Būtiskas līdzdalības (10% vai vairāk kapitāldaļu) iegūšana
 • Izšķirošas ietekmes (kapitāldaļu vairākuma) iegūšana
 • Uzņēmuma pāreja.

Atļauju būs nepieciešams saņemt arī pirms jauna biedra iestāšanās nacionālajai drošībai nozīmīgā personālsabiedrībā un būtiskas līdzdalības vai izšķirošas ietekmes iegūšanas tādā kapitālsabiedrībā, kas ir biedrs nacionālajai drošībai nozīmīgā personālsabiedrībā.

Atļauju izšķirošas ietekmes vai būtiskas līdzdalības iegūšanai būs pienākums prasīt personai, kura vēlas iegūt ietekmi attiecīgajā kapitālsabiedrībā. Precīzu kārtību paredzēts noteikt ar MK noteikumiem, kas šobrīd vēl nav izstrādāti.

Arī minēto komercsabiedrību patiesā labuma guvēja maiņas gadījumā attiecīgajam tās dalībniekam, akcionāram vai biedram piecu darba dienu laikā būs jāiesniedz MK lūgums atļaut saglabāt līdzdalību vai biedra statusu attiecīgajā komercsabiedrībā. Ja MK noteiks pienākumu atsavināt kapitāldaļas vai akcijas, tā nepildīšanas gadījumā persona zaudēs tiesības izmantot savas balsstiesības attiecīgajā kapitālsabiedrībā.

MK atļauju būs nepieciešams saņemt arī uzņēmuma pārejai, kuras rezultātā cita persona iegūst īpašumā vai lietošanā tādu nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības uzņēmumu, kurā ietilpst aktīvi, kas tiek izmantoti būtiskas līdzdalības vai izšķirošas ietekmes iegūšanai. Šajā gadījumā attiecīgais lūgums MK būs jāiesniedz nacionālajai drošībai nozīmīgajai kapitālsabiedrībai.

Iepriekšminētajos gadījumos lēmumi MK būs jāpieņem viena mēneša laikā, bet nepieciešamības gadījumā šo termiņu būs iespējams pagarināt līdz trim mēnešiem. Plānots, ka MK lēmumu varēs pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā un tiesas lēmums nebūs pārsūdzams.

Komercsabiedrībai, kas no jauna ieguvusi nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusu, piecu darba dienu laikā būs:

 • jālūdz izdarīt īpašu ierakstu komercreģistrā,
 • jāveic ieraksts akcionāru vai dalībnieku reģistrā,
 • jānodrošina, ka attiecīgs paziņojums tiek nosūtīts dalībniekiem vai akcionāriem, vai personālsabiedrības biedriem,
 • jāinformē MK par kapitālsabiedrības dalībniekiem, akcionāriem vai biedriem, kā arī patiesā labuma guvējiem, tostarp fiziskām personām.

Ja nacionālai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusu iegūst personālsabiedrība, MK par saviem dalībniekiem, akcionāriem un patiesā labuma guvējiem būs jāinformē tās biedri.

Šobrīd likumprojektā paredzēts pienākums visām komercsabiedrībām, kas grozījumu spēkā stāšanās dienā atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības statusam, iesniegt MK iepriekšminēto informāciju līdz 2017. gada 1. maijam un lēmumu par daļu vai akciju atsavināšanu vai izstāšanos no personālsabiedrības MK varēs pieņemt līdz 2017. gada 30. decembrim.

Likumprojektu paredzēts virzīt izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtībā, kas nozīmē, ka to var pieņemt divos lasījumos. Ņemot vērā likumprojektā noteikto sākotnējo informācijas iesniegšanas termiņu, t.i., 2017. gada 1. maijs, šie grozījumi varētu tikt pieņemti visai drīz. Ja šādi grozījumi tiks pieņemti, tas radīs būtiskus sarežģījumus darījumos ar minētajām kapitālsabiedrībām, kas ietekmēs arī darījumu norises ilgumu.

Mūsuprāt, pieņemot likumprojektu attiecībā uz tām komercsabiedrībām, kas grozījumu spēkā stāšanās dienā atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības statusam, ņemot vērā likumprojekta iespējamo būtisko ietekmi it īpaši uz personu īpašuma tiesībām, būtu nosakāms vismaz sešus līdz deviņus mēnešus ilgs pārejas periods, lai gan attiecīgās kapitālsabiedrības, gan to akcionāri, varētu izvērtēt iespējamās likuma sekas un sagatavoties likuma normu izpildei. Taču pašreiz likumprojekts nekādu pārejas periodu neparedz.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys Partneris
sūtīt e-pastu
Sergej Butov Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, Minska 220030
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas Sorainen datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sorainen juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. Sorainen juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas Sorainen mājaslapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© Sorainen 2017
Visas tiesības rezervētas