Pieņemti grozījumi Darba likumā
To read the Latvian Employment Newsflash in English, please click here: In English

  Eva Berlaus
  Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Andis Burkevics
  Andis Burkevics
Zvērināts advokāts
andis.burkevics@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

2017. gada 16. augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā. Plānots, ka likuma iepriekšējās redakcijas uzlabojumi un papildinājumi sniegs skaidrību papildatvaļinājumu izmantošanas kārtībā, konkurences ierobežojuma pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās tvērumā. Tāpat darba devējiem paredzētas tiesības uzteikt darba līgumu darbinieka atstādināšanas laikā un atļauts, vienojoties ar darbinieku, virsstundu darbu kompensēt ar apmaksātu atpūtu. Šajā Darba tiesību ziņu izlaidumā apskatīsim, mūsuprāt, būtiskākos grozījumus.

Skaidrība stundas algas likmes aprēķinā darbiniekiem

Lai arī praksē jau vairums speciālistu veica algas likmes aprēķinu, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar darba stundu skaitu attiecīgajā kalendāra mēnesī, turpmāk šāda kārtība tieši noteikta arī Darba likumā, tādējādi mazinot jebkādas iespējamas interpretācijas. Praksē problēmas līdz šim biežāk sagādāja stundas algas likmes aprēķināšana darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks un vienlaicīgi nolīgta ikmēneša darba samaksa. Ar grozījumiem noteikts, ka šādos gadījumos stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

Par virsstundu darbu – apmaksāta atpūta kā alternatīva līdz šim obligātajai piemaksai

Ar grozījumiem paredzēts, ka, darba devējam un darbiniekam vienojoties, piemaksa par virsstundu darbu var tikt aizstāta ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam.

Darbinieku varēs atlaist viņa atstādināšanas laikā

Tāpat paredzēta iespēja uzteikt darbiniekam darba līgumu viņa atstādināšanas laikā. Līdz šim pastāvēja arī viedoklis, ka – ja darba devējs vēlas atstādinātam darbiniekam uzteikt darba līgumu, tad atstādināšana obligāti jāpārtrauc.

Skaidrāka papildatvaļinājuma izmantošanas un atlīdzināšanas kārtība

Ar grozījumiem Darba likumā noteikts, ka papildatvaļinājums par kārtējo gadu piešķirams un izmantojams laikposmā līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

Papildatvaļinājuma regulējumam ir noteikts ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam līdzīgs princips, proti, ka arī papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks papildatvaļinājumu nav izmantojis.

Darbiniekam jāatmaksā darba devējam par apmācībām iztērētā nauda, ja darbinieka uzvedība bijusi pamats atlaišanai

Ar grozījumiem papildināts to gadījumu skaits, kad darbiniekam ir jāatmaksā darba devējam naudas līdzekļi, kas darba tiesisko attiecību laikā izdoti darbinieka mācībām.

Turpmāk darba devējam būs tiesības atprasīt izdevumus par darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu arī tajos gadījumos, kad tieši darbinieka uzvedība ir bijusi darba devēja uzteikuma pamatā. Līdz šim tas bija iespējams vien tad, kad darbinieks uzteic darba līgumu.

Paplašināts blakus darba ierobežojumu tvērums

Praksē darba devēji jau sen noteica plašākus blakus darba ierobežojumus darba attiecību laikā. Tagad arī likumdevējs Darba likumā paplašinājis blakus darba ierobežojumu tvērumu, paredzot, ka ar to nav jāsaprot tikai nodarbinātība uz darba līguma pamata, bet arī visi citi nodarbinātības veidi (piemēram, uz uzņēmuma, pakalpojumu līguma pamata).

Precizēts konkurences ierobežojuma pēc darba attiecību izbeigšanās mērķis

Ar grozījumiem precizēts konkurences ierobežojuma mērķis, proti, ka ar konkurences ierobežojumiem darba devējs tiek aizsargāts nevis pret konkurenci “vispār”, bet gan tiek nodrošināta aizsardzība pret tādu iespējamo konkurenci, kuras pamatā ir darbinieka rīcībā esošā darba devēja aizsargājamā informācija.

Šie grozījumi raisa bažas, vai nepamatoti netiek sasaistīti divi līdz šim nošķirti institūti, proti, konkurences ierobežojums un konfidenciālas informācijas (vai komercnoslēpuma) aizsardzība pēc darba attiecību izbeigšanās. Jaunais regulējums var sarežģīt darba devējiem aizsargāt komercnoslēpumu pēc darba attiecību izbeigšanās tādā veidā, kā tas bija iespējams līdz šim, par to nemaksājot kādu papildu atlīdzību.

Sorainen darba tiesību speciālisti aicina uzzināt vairāk par izmaiņām, apmeklējot semināru „Grozījumi Darba likumā un citas darba tiesību aktualitātes” 2. novembrī plkst. 15:00. Lūdzam pievērst uzmanību, ka, ņemot vērā semināra apmeklētāju skaitu, – pasākums notiks Radisson Blu Rīdzene Hotel, Reimersa iela 1, Rīgā. Vairāk par pasākumu uzzināt un pieteikt dalību iespējams šeit.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Andis Burkevics
Zvērināts advokāts
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minskas
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Sorainen Latvijas darba tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas Sorainen datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sorainen ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko vai nodokļu konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. Sorainen ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas Sorainen mājaslapā www.sorainen.lv.

© Sorainen 2017
Visas tiesības rezervētas