Grozījumi Imigrācijas likumā
To read the Latvian Immigration Law Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
  Eva Berlaus
Partnere
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Natālija Šestakova
  Natālija Šestakova
Juriste
natalija.sestakova@sorainen.com
   
  Alīna Kalviša
  Alīna Kalviša
Jurista palīgs
alina.kalvisa@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

2017. gada 2. februārī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā. Grozījumos ietverti būtiski jauninājumi trīs jomās:

 

1. Latvija ievieš speciālas termiņuzturēšanās atļaujas jaunuzņēmumu (start-up) dibināšanai

Paredzēts, ka no 2017. gada 1. maija ārzemniekam būs iespēja saņemt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, ja tas plāno radīt vai attīstīt inovatīvu produktu un pēc termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  • triju mēnešu laikā pēc lēmuma par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņemšanas ārzemnieks ir reģistrēts kā valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kura komercreģistrā reģistrēta ne ilgāk kā gadu un kuras ietvaros viņš plāno īstenot iepriekšminētās aktivitātes,
  • sešu mēnešu laikā pēc pirmās termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas kvalificēts riska kapitāla investors kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldījis vismaz 30 000 EUR un 18 mēnešu laikā ieguldījums sasniedz vismaz 60 000 EUR.

Papildus, attiecīgās kapitālsabiedrības nodokļu parāds nedrīkstēs pārsniegt 150 EUR, kā arī ārzemnieks  nedrīkstēs būt nodarbināts pie cita darba devēja vai būt reģistrēts kā amatpersona citā kapitālsabiedrībā.

2. Atviegloti noteikumi termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai augsti kvalificētiem speciālistiem un nodarbinātajiem profesijās, kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums

No 2017. gada 1. septembra ārzemniekiem tiks piemēroti atviegloti nosacījumi ES zilās kartes saņemšanai, proti, ir paredzēts, ka triju gadu augstākās izglītības nepieciešamību attiecīgajā specialitātē vai nozarē varēs aizstāt ar piecu gadu profesionālo pieredzi attiecīgajā specialitātē vai nozarē. Kārtību, kādā profesionālo pieredzi var atzīt par piemērotu, noteiks Ministru kabinets. Grozījumi paredz no 2017. gada 1. maija līdz 10 darba dienām saīsināt dokumentu izskatīšanas termiņu ES zilās kartes saņemšanai (vispārējais lēmuma pieņemšanas termiņš termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas gadījumā ir 30 dienu).

No 2017. gada 1. maija paredzēts atvieglot procedūru termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai nozarēs, kurās Ministru kabinets būs prognozējis būtisku darbaspēka trūkumu. Termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai varēs piemērot šādus atvieglotus nosacījumus:

  • zilo karti pieprasījušajam ārzemniekam paredzēt darba samaksu, kas atbilst Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,2,
  • pārējos gadījumos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārzemnieku nodarbināšanas kārtību pirms ārzemnieka uzaicināšanas nepieciešams Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēt brīvu darba vietu, šai darba vietai būs jābūt brīvai ne mazāk kā 10 darbdienu. Spēkā esošais vispārējais regulējums attiecībā uz ārzemnieku nodarbināšanu pieprasa, lai brīva darba vieta Nodarbinātības valsts aģentūrā būtu reģistrēta vismaz mēnesi.

Tā kā attiecīgo Ministru kabineta noteikumu projekti vēl nav izstrādāti, šobrīd vēl nav zināmi ne kritēriji, pēc kuriem tiks izvērtēts, vai ārzemnieka profesionālo pieredzi var atzīt par pietiekamu ES zilās kartes saņemšanai, ne tas, kādas profesijas tiks uzskatītas par tādām, kurās prognozējams būtisks darbaspēka trūkums.

3. Grozīta kārtība termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai ārvalsts komersantu pārstāvniecību pārstāvjiem

Ar grozījumiem paredzēts ierobežot termiņuzturēšanās atļaujas iegūšanas iespējas ārvalsts komersantu pārstāvniecību pārstāvjiem – turpmāk ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis varēs saņemt termiņuzturēšanās atļauju uz diviem gadiem (līdzšinējo četru gadu vietā). Lai pārstāvis būtu tiesīgs saņemt termiņuzturēšanās atļauju, ārvalsts komersantam būs jāatbilst šādām prasībām:

  • jābūt reģistrētam vismaz piecus gadus pirms uzturēšanās pieteikuma iesniegšanas dienas,
  • pēdējā gada laikā jānodarbina vismaz 50 darbinieku,
  • gada apgrozījumam jāpārsniedz 10 miljonus EUR,
  • nedrīkst būt nodokļu maksājumu parādu.

Paredzēts, ka dokumenti, kas tiks iesniegti līdz 2017. gada 30. aprīlim, tiks izskatīti atbilstoši Imigrācijas likuma noteikumiem tā 2016. gada 1. jūlija redakcijā – šobrīd ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvim uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešams iesniegt tikai biznesa plānu. Ņemot vērā jaunās likuma prasības, turpmāk, lai ārvalsts komersanta pārstāvis varētu saņemt termiņuzturēšanās atļauju, būs nepieciešams iesniegt virkni papildu dokumentu, lai apliecinātu atbilstību iepriekšminētajām prasībām, tādejādi process kļūs sarežģītāks. Tomēr, tā kā grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos vēl nav izstrādāti, precīzi nepieciešamo dokumentu veidi  un to iesniegšanas forma šobrīd vēl nav zināma. 

Mēs turpināsim Jūs informēt par jaunumiem imigrācijas jautājumos.

 
IGAUNIJA
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minskas
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Sorainen ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas Sorainen datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sorainen ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko vai nodokļu konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. Sorainen ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas Sorainen mājaslapā www.sorainen.lv.

© Sorainen 2017
Visas tiesības rezervētas