Įsigaliojo Konkurencijos įstatymo pakeitimai
 
  Daivis Švirinas
 
Daivis Švirinas
Partneris
daivis.svirinas@sorainen.com
   
  Laura Rimšaitė
 
Laura Rimšaitė
Teisininkė
laura.rimsaite@sorainen.com
   
Gerbiamieji,

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Konkurencijos įstatymo pakeitimai, kuriais į Lietuvos teisę perkeliama ES direktyva dėl žalos atlyginimo už konkurencijos teisės pažeidimus. Pagal naująjį reguliavimą nukentėjusieji, patyrę žalą dėl tarp ūkio subjektų sudaryto draudžiamo susitarimo arba piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, turės palankesnes galimybes reikalauti visiško žalos atlyginimo. Įstatyme taip pat numatyti įmokų už pranešimus apie koncentracijas mokėjimo pakeitimai.

Konkurencijos įstatymas nustato šias pagrindines žalos atlyginimo taisykles:

 1. Įtvirtinta teisė fiziniams ir juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo konkurencijos taisykles pažeidžiančių ūkio subjektų veiksmų, reikalauti visiško žalos atlyginimo, įskaitant tiesioginius nuostolius, negautas pajamas ir palūkanas. Žalos atlyginimo gali reikalauti ir netiesioginis pirkėjas, kuris iš pažeidimą padariusio ūkio subjekto įsigijo prekių.
 2. Numatytas 5 metų ieškinio dėl žalos atlyginimo senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti pažeidimui pasibaigus ir ieškovui sužinojus aplinkybes.
 3. Nustatyti pagrindiniai pažeidimą padariusių kelių asmenų solidarios atsakomybės paskirstymo ir atlygintino žalos dalies dydžio nustatymo principai. Pasak šių principų, pažeidimą padarę keli ūkio subjektai solidariai atsako už visą žalą, išskyrus nustatytas išimtis, taikomas mažoms ir vidutinėms įmonėms bei nuo baudų atleistiems ūkio subjektams:
  1. Ūkio subjektai, kurie buvo atleisti nuo baudos, nes pranešė apie draudžiamą susitarimą dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų fiksavimo solidariai atsako šiems asmenims:
   1. savo tiesioginiams ir netiesioginiams pirkėjams arba tiekėjams;
   2. kitiems nukentėjusiems asmenims, tik tuo atveju jeigu jie negali gauti visiško žalos atlyginimo iš kitų ūkio subjektų, kurie dalyvavo tame pačiame pažeidime.
  2. Mažos ir vidutinės įmonės atsako tik savo tiesioginiams ir netiesioginiams pirkėjams arba tiekėjams, jeigu atitinka abu šiuos požymius:
   1. jos rinkos dalis atitinkamoje rinkoje pažeidimo metu neviršijo 5 procentų;
   2. dėl solidarios atsakomybės taisyklių taikymo būtų negrįžtamai pakenkta ūkinės veiklos tęstinumui ir tokių taisyklių taikymas sukeltų visišką turto nuvertėjimą.
 4. Įtvirtinta žalos prezumpcija konkurentų susitarimų, kuriais siekiama riboti konkurenciją, atvejais.
 5. Teismui suteikta galimybė nustatyti apytikslį žalos dydį, kai remiantis byloje esančiais įrodymais neįmanoma nustatyti tikslaus žalos dydžio.
 6. Numatyta galimybė prašyti teismo išreikalauti įrodymus, įskaitant ir rūšiniais požymiais apibūdintas įrodymų grupes, tačiau dėl įrodymų išreikalavimo turi būti laikomasi proporcingumo principo, o jų nepateikimas arba sunaikinimas vertinamas šios šalies nenaudai.
 7. Nustatyta išimtinė Vilniaus apygardos teismo kompetencija nagrinėti bylas dėl žalos, padarytos draudžiamais susitarimais ar dėl dominuojančios padėties, atlyginimo.

Konkurencijos įstatymo pakeitimai taip pat numato, kad pranešimus apie koncentraciją teikiantys asmenys įmoką už koncentracijos nagrinėjimą turės mokėti į Konkurencijos tarybos biudžetą. Konkurencijos taryba kiekvienais metais iki kovo 1 d. apskaičiuos įmokų už koncentracijų nagrinėjimą dydį, vadovaudamasi ankstesnių metų pranešimų nagrinėjimo sąnaudomis.

  spausdinti HTML
ESTIJA
Kaupo Lepasepp
Partneris
siųsti el. laišką
Pärnu mnt. 15
10141 Talinas
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Rūdolfs Eņģelis
Partneris
siųsti el. laišką
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Daivis Švirinas
Partneris
siųsti el. laišką
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTARUSIJA
Maksim Salahub
Partneris
siųsti el. laišką
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minskas
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs gavote šį naujienlaiškį, nes esate įtrauktas į „Sorainen“ duomenų bazę.
Keisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus galite spustelėję čia. Jei nenorite gauti tokių naujienlaiškių ateityje, prašome mums apie tai pranešti paspaudžiant nuorodą čia.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad „Sorainen“ naujienlaiškis sudaromas tik informaciniais tikslais – jis neapima visų teisės aktų ir neatspindi visų teisės aktų pakeitimų, o pateikti paaiškinimai nėra išsamūs. Todėl, jei Jums reikalinga detalesnė informacija, prašome kreiptis į „Sorainen“ ar į Jums patariantį teisininką. Elektronines naujienlaiškių versijas galite rasti mūsų interneto svetainėje www.sorainen.lt, kur Jūs šį leidinį galite ir užsisakyti.

© „Sorainen“ 2017
Visos teisės saugomos