Pokyčiai darbo teisės srityje
To read the newsflash in English, please click here: In English

  Algirdas Pekšys
  Algirdas Pekšys
Partneris
siųsti el. laišką
   
  Agnietė Venckienė
  Agnietė Venckienė
Vyresnioji teisininkė,
Darbo teisės praktikos
vadovė
siųsti el. laišką
   
  Jurgita Karvelė
  Jurgita Karvelė
Vyresnioji teisininkė
siųsti el. laišką
   
  Aurelija Daubaraitė
  Aurelija Daubaraitė
Teisininkė
siųsti el. laišką
   
Sveiki,

dalijamės svarbiausiomis naujienomis darbo teisės srityje šią vasarą:

  • nuo liepos 1 d. įsigalios atnaujinta Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka (Dienpinigių tvarka);
  • birželio 1 d. įsigaliojo naujas Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas (Komercinių paslapčių įstatymas).

Verslui reikšmingiausi Dienpinigių tvarkos pakeitimai

  • Grąžinamos dienpinigių „grindys“ – ne mažiau nei 50 % normos. Iki 2017 m. galiojusi dienpinigių mokėjimo tvarka nustatė, kad darbuotojui gali būti mokama ne mažiau nei 50 % nustatytos dienpinigių normos. Nuo 2017 m. liepos 1 d. buvo panaikintos dienpinigių „grindys“ nustatant, kad darbuotojui gali būti mokama mažiau nei 100 % nustatytos dienpinigių normos, tačiau nebuvo aišku, kiek dienpinigiai gali būti mažinami ir ar šalys gali susitarti, kad darbuotojui išvis nebus mokami dienpinigiai. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliosianti Dienpinigių tvarka atneš aiškumo vėl grąžindama 50 % nustatytos dienpinigių normos grindis. Dienpinigių tvarka nenustato šios taisyklės išimčių.
  • Keičiami maksimalūs dienpinigių dydžiai. Pavyzdžiui, dienpinigiai keliaujant į Daniją padidėja nuo 57 iki 80 eurų, į Suomiją – nuo 53  iki 69 eurų, į Švediją – nuo 53  iki 65 eurų. Dienpinigių norma sumažinama komandiruotėms į kai kurias Afrikos valstybes. Kelios valstybės buvo išimtos iš Dienpinigių tvarkos (pvz., Barbadosas, Salvadoro Respublika ir t.t.), joms bus taikomas bendras 31 euro dienpinigių dydis.
  • Keičiama dienpinigių skaičiavimo tvarka grįžimo iš užsienio dienomis. Iki šiol darbuotojams už grįžimo į Lietuvą dieną dienpinigiai turėjo būti mažinami iki 50 %. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojanti Dienpinigių tvarka nebenumato šio dienpinigių mažinimo atvejo.

Rekomenduojame įvertinti, kiek šie pokyčiai yra aktualūs Jūsų įmonei (pvz., jei šalių susitarimu darbuotojams yra mokama mažiau nei 50 % dienpinigių normos arba jei darbuotojai yra siunčiami į šalis, kurių dienpinigių normos yra pasikeitusios) ir kaip juos įgyvendinsite. Priklausomai nuo situacijos, gali pakakti pritaikyti apmokėjimo už komandiruotes sistemas, tačiau taip pat gali reikėti pakoreguoti darbuotojų darbo sutartis ir kt.

Komercinių paslapčių įstatymas didelių pokyčių neatneša

Lyginant su iki šiol galiojusiu komercinių paslapčių apsaugos reguliavimu, Komercinių paslapčių įstatymas detalizuoja komercinių paslapčių apsaugos ypatumus, tačiau esminių pokyčių neįneša.

Komercinių paslapčių įstatymo naujovės yra aktualiausios teisių gynimo situacijose, kai konfidencialumo įsipareigojimai jau yra pažeisti. 

  • Sutrumpinamas ieškinio senaties terminas – tai yra verslui reikšmingiausias Komercinių paslapčių įstatymo pakeitimas. Ieškiniams dėl komercinių paslapčių apsaugos nuo šiol yra taikomas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas vietoje bendro 10 metų termino. Tai reiškia, kad reikalavimas dėl komercinių paslapčių apsaugos (pvz., neteisėto naudojimo) gali būti reiškiamas per 3 metus nuo sužinojimo apie pažeidimą.
  • Apibrėžiama, kas yra laikoma neteisėtu komercinių paslapčių gavimu, naudojimu ir turėjimu. Anksčiau įstatymai nebuvo pateikę šių apibrėžimų, todėl teismai kiekvienu konkrečiu atveju spręsdavo savo nuožiūra. Dabar Komercinių paslapčių įstatymas pateikia aiškius kriterijus, kokie veiksmai bus laikomi neteisėtu komercinės paslapties gavimu, naudojimu ar turėjimu. Pavyzdžiui, Komercinių paslapčių įstatymas aiškiai numato, kad komercinės paslapties gavimas, naudojimas arba atskleidimas laikomi neteisėtais, kai asmuo, gaudamas, naudodamas arba atskleisdamas komercinę paslaptį, žinojo arba, atsižvelgiant į aplinkybes, turėjo žinoti, kad komercinė paslaptis buvo tiesiogiai arba netiesiogiai gauta iš kito asmens, kuris komercinę paslaptį naudojo arba atskleidė neteisėtai. Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis.
  • Nurodomi nukentėjusios šalies teisių gynimo būdai. Komercinių paslapčių įstatymas numato, kaip nukentėjęs asmuo gali apginti savo teises. Pavyzdžiui, jis gali reikalauti uždrausti gaminti, siūlyti, pateikti rinkai ar naudoti su komercinės paslapties pažeidimu susijusias prekes ar jas importuoti, eksportuoti ar saugoti šiais tikslais. Jis taip pat gali reikalauti sunaikinti su komercinės paslapties pažeidimu susijusias prekes arba jas pašalinti iš rinkos, jeigu pašalinimu nepažeidžiama komercinės paslapties apsauga ir kt.

Atkreipiame dėmesį, jog individualūs susitarimai su darbuotojais dėl konfidencialumo įsipareigojimų išlieka aktualūs ir nerekomenduojame jų atsisakyti, nes dauguma konkrečiai įmonei aktualių aspektų nėra detalizuoti Komercinių paslapčių įstatyme. Pirmiausiai, Komercinių paslapčių įstatymas kalba tik apie komercines paslaptis, o konfidencialumo susitarimais gali būti saugoma ir kita konfidenciali informacija, kuri nelaikytina komercine paslaptimi. Be to,  Komercinių paslapčių įstatymas naujai neapibrėžia komercinės paslapties sampratos, todėl rekomenduojama aiškiai apibrėžti, kas yra laikoma įmonės komercine paslaptimi. Susitarimu reikėtų detalizuoti, kokie veiksmai yra laikomi susitarimo saugoti konfidencialią informaciją pažeidimu (pvz. informacijos išnešimas iš įmonės, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo atskleista) ir pan.

Komercinių paslapčių įstatymo atnešamos naujovės neturėtų pareikalauti esamų vidinių dokumentų keitimo ar naujų dokumentų priėmimo, tačiau rekomenduojame susipažinti su įstatymu ir įvertinti jo nuostatų įtaką Jūsų verslui bei poreikį atlikti pakeitimus vidinėje įmonės dokumentacijoje ar procedūrose.

„Sorainen“ darbo teisės komanda yra pasiruošusi padėti Jums įgyvendinti su darbo teise susijusius pokyčius – susisiekime ir aptarkime Jums rūpimus klausimus.

  spausdinti HTML
ESTIJA
Karin Madisson
Partnerė
siųsti el. laišką
Pärnu mnt. 15
10141 Talinas
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Partnerė
siųsti el. laišką
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
siųsti el. laišką
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTARUSIJA
Maksim Salahub
Partneris
siųsti el. laišką
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minskas
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jei esate užsiprenumeravę „Sorainen“ naujienlaiškį mūsų svetainėje ar kitaip pasidalinę su mumis savo verslo kontaktine informacija, turime teisę siųsti Jums galimai aktualius pranešimus, naujienlaiškius ir teisės naujienas. Sužinoti apie tai, kaip naudojame Jūsų asmens duomenis ir kitą komunikacijos tikslais surinktą informaciją, bei susipažinti su savo teisėmis galite svetainės Rinkodaros politikos skiltyje.
Atisakyti prenumeratos galite čia.
Keisti prenumeratos nuostatas galite čia.

© „Sorainen“ 2018
Visos teisės saugomos