Latvian Corporate Newsflash - June 2015
In English   In Latvian
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
  Zane Paeglīte
 
Zane Paeglīte
Vecākā juriste
zane.paeglite@sorainen.com
  Natālija Šestakova
 
Natālija Šestakova
Juriste
natalija.sestakova@sorainen.com
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Iepriekšējos ziņu izlaidumos

GROZĪJUMI KOMERCLIKUMĀ REIDERISMA NOVĒRŠANAI

un

EIRO IEVIEŠANAS VADLĪNIJAS KAPITĀLSABIEDRĪBĀM

esam Jūs informējuši par pienākumu nodrošināt kapitālsabiedrību korporatīvo dokumentu atbilstību likumam. Saistībā ar dokumentu sakārtošanu, būtiskākie datumi ir:

  • 2015. gada 30. jūnijs, līdz kuram sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā dalībnieku reģistra pirmais nodalījums,
  • 2016. gada 30. jūnijs, līdz kuram kapitālsabiedrībām ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā dokumenti, kas pamato pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtības izteikšanu no latiem uz eiro.

Termiņi tiek atcelti daļēji, pienākums sakārtot dokumentus paliek!

2015. gada 4. jūnijā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kuru mērķis, atsevišķos gadījumos atceļot termiņus dokumentu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā, ir mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem saistībā ar korporatīvo dokumentu sakārtošanu.

SIA dalībnieku reģistra pirmais nodalījums

SIA valdes pienākums ir līdz 2015. gada 30. jūnijam atbilstoši Komerclikuma prasībām sagatavot un iesniegt Uzņēmumu reģistrā dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu, tomēr attiecībā uz viena dalībnieka SIA, 2015. gada 4. jūnija grozījumi Komerclikumā paredz zināmus atvieglojumus:

 

1 dalībnieks 2 un vairāk dalībnieki
Dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā vairs nav noteikts termiņš.
Dalībnieku reģistra pirmais nodalījums ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā tad, kad tiek veiktas izmaiņas SIA dalībnieku sastāvā vai pamatkapitālā.
Dalībnieku reģistra pirmais nodalījums ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā līdz 2015. gada 30. jūnijam.

SIA, kurās ir divi vai vairāk dalībnieki, mēs iesakām steidzami pārbaudīt, vai Uzņēmumu reģistrā ir iesniegts dalībnieku reģistra pirmais nodalījums, ko zvērināta notāra vai Uzņēmumu reģistra amatpersonas klātbūtnē, vai ar drošu elektronisko parakstu, ir parakstījis SIA valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis.

Pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtības izteikšana eiro

Saistībā ar eiro ieviešanu, kapitālsabiedrībām ir jāizsaka pamatkapitāls un pamatkapitāla daļas vai akcijas nominālvērtība no latiem uz eiro. Lai to izdarītu, kapitālsabiedrības valdei likumā un statūtos noteiktajā kārtībā ir jāsasauc kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par pamatkapitāla denomināciju no latiem uz eiro un attiecīgi arī par statūtu grozījumiem.

Pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtības izteikšana no latiem uz eiro ir jāpiesaka reģistrācijai komercreģistrā līdz 2016. gada 30. jūnijam. Saskaņā ar jaunajiem grozījumiem Komerclikumā, ja pamatkapitāla pāreja uz eiro netiks veikta minētajā termiņā, Uzņēmumu reģistrs pats automātiski konvertēs pamatkapitālu no latiem uz eiro, atbilstoši lata apmaiņas kursam pret eiro (EUR 1 = LVL 0,702804).

Ja Uzņēmumu reģistrs būs konvertējis pamatkapitālu no latiem uz eiro, kapitālsabiedrības valdei vienalga paliek pienākums organizēt pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtības denominācijas no latiem uz eiro procesu un denomināciju pamatojošos dokumentus iesniegt Uzņēmumu reģistrā tad, kad reģistrācijai komercreģistrā tiek pieteiktas jebkādas citas izmaiņas.

Mēs iesakām tomēr laikus ieplānot pamatkapitāla izteikšanu no latiem uz eiro, jo, pirmkārt, līdz minētajam termiņam pastāv atvieglojumi attiecībā uz dokumentu noformēšanu un valsts nodevas samaksu, un otrkārt, lai neizveidotos situācija, ka – denominācijas dēļ, kur jāparaksta vairāki korporatīvie dokumenti, tiktu kavēta kādu citu korporatīvo izmaiņu reģistrācija komercreģistrā.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Biroja vadošā partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SORAINEN juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© SORAINEN 2015
Visas tiesības rezervētas