Latvian Corporate Newsflash - July 2011
Lai lasītu SORAINEN Latvijas korporatīvo tiesību ziņas citās valodās, lūdzu, klikšķiniet uz attiecīgā karoga: In English In English

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Roberts Prūsis
   
 
Roberts Prūsis
Zvērināta advokāta palīgs
roberts.prusis@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Īsu brīdi pēc iepriekšējiem grozījumiem Latvijas Komerclikumā, par kuriem jau informējām korporatīvo tiesību ziņās 30.jūnijā, ir pieņemti un 2011.gada 13.jūlijā jau spēkā stājušies jauni grozījumi Komerclikumā.

Šie grozījumi paredz kapitālsabiedrību (SIA un AS) dalībniekiem vai akcionāriem (turpmāk – dalībniekiem) un personālsabiedrību biedriem pienākumu paziņot sabiedrībai par sabiedrības patiesajiem labuma guvējiem – fiziskām personām. Šis pienākums attiecas uz dalībniekiem, kuri:

  1. ir juridiskas personas, kurām pieder vairāk kā 25% sabiedrības daļu (akciju) un kuras nav dibinātas Eiropas Savienībā, vai
  2. sabiedrību dalībniekiem, kuri tur vairāk kā 25% sabiedrības daļu (akciju) savā vārdā, bet citas personas labā, neatkarīgi no dalībnieka dibināšanas valsts.

Lai īstenotu šo pienākumu, arī Komercreģistrā jau reģistrētu sabiedrību dalībniekiem, kuri atbilst vienam no augstāk minētajiem kritērijiem, līdz 2011.gada 31.decembrim ir jāiesniedz paziņojums sabiedrībai Koncernu likumā noteiktajā kārtībā par tās patiesajiem labuma guvējiem vai paziņojums ar paskaidrojumiem, kādēļ šī informācija netiek sniegta. Ja sabiedrības dalībnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot patieso labuma guvēju vai atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam šādas personas nav (piemēram, nevienai fiziskai personai tieši un netieši nepieder vismaz 25% sabiedrības daļu (akciju)), dalībniekam paziņojumā ir jānorāda iemesli, kuru dēļ ziņas par patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas.

Sabiedrības valdei ir pienākums pieprasīt šo paziņojumu no dalībniekiem un 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas iesniegt to Komercreģistrā.

Komerclikuma grozījumi neparedz īpašu šī pienākuma izpildes kontroles mehānismu, tādēļ visticamāk, ka pienākuma izpilde tiks kontrolēta saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumiem, kas paredz Sabiedrības valdes locekļiem atbildību par ziņu nesniegšanu Uzņēmumu reģistram likumā noteiktajā termiņā, kas šajā gadījumā ir 14 dienas no dalībnieku paziņojuma par patiesajiem labuma guvējiem saņemšanas (tas ir, ne vēlāk kā līdz 2012.gada 14.janvārim). Papildus jāatzīmē, ka dalībniekiem, kuri apzināti paziņojumā būs norādījuši nepatiesu informāciju, saskaņā ar Krimināllikumu iespējama kriminālatbildība.

Informācija par patiesajiem labuma guvējiem nebūs publiski pieejama un ar to būs tiesīgas iepazīties tikai tiesībaizsardzības un kontroles institūcijas.

Mēs aicinām visus klientus izvērtēt augstāk minēto un, ja nepieciešama papildu informācija vai palīdzība, sagatavojot dalībnieku paziņojumus sabiedrībām vai valdes paziņojumus Komercreģistram, lūdzam sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
fakss +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
fakss +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
fakss +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
fakss +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis SORAINEN Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Ja Jūs turpmāk nevēlaties saņemt SORAINEN Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, lūdzu, klikšķiniet šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SORAINEN juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.com/lv , kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© SORAINEN 2011
Visas tiesības rezervētas