Latvian Banking and Finance Newsflash - November 2011
 
Rūdolfs Eņģelis
Rūdolfs Eņģelis
Partneris, zvērināts advokāts
rudolfs.engelis@sorainen.com
Eva Berlaus
Eva Berlaus
Biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
Ģirts Rūda
Ģirts Rūda
Partneris, zvērināts advokāts
girts.ruda@sorainen.com
Pašreizējais stāvoklis un noteiktie ierobežojumi

Kopš 21.novembra vakara Latvijas Krājbankas (Krājbankas) darbība ir apturēta. Bankas iepriekšējā vadība ir atcelta, un banku tagad pārvalda Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) iecelti pilnvarnieki. Tās tālākais liktenis vēl nav zināms.

No šodienas noguldītāji var saņemt izmaksas skaidrā naudā līdz LVL 50 (aptuveni EUR 70) dienā katrs. Drīzumā FKTK jālemj par noguldītājiem garantēto summu izmaksu no Noguldījumu garantiju fonda. Likums paredz, ka noguldītāji varēs saņemt atpakaļ līdz EUR 100 000 ekvivalentu summu sava noguldījuma, un šī izmaksa ir veicama 20 darba dienu laikā no vakardienas, 22.novembra (likums pieļauj šī termiņa pagarināšanu uz laiku līdz desmit darba dienām). Uz izmaksu var pretendēt kā fiziskas, tā juridiskas personas, kas ir noguldītāji. Likums paredz dažus noteiktus ierobežojumus, piemēram, bankas vadības un atsevišķu vadošu darbinieku noguldījumi un subordinētie noguldījumi nav pakļauti šai atmaksas garantijai.

2011.gada 1.janvārī stājās spēkā likuma grozījumi, kas garantēto noguldījuma summu palielināja no EUR 50 000 līdz EUR 100 000 ekvivalentam. Pirms gada garantētā summa būtu bijusi divreiz mazāka.

Kam pievērst uzmanību

Šie negatīvie pavērsieni saistībā ar Krājbanku neapšaubāmi rada grūtības daudziem cilvēkiem un komersantiem. Šodien, kad valsts tautsaimniecības atlabšana ir tik ļoti atkarīga no uzņēmumu sekmīgas darbības un spējas maksāt nodokļus un radīt un uzturēt darba vietas, uzņēmējiem ir jāaizsargā sevi no negatīvām sekām, ko var radīt šādi banku satricinājumi. Daži būtiski un ikdienišķi aspekti, kam pievērst tūlītēju uzmanību, ir šādi:

  1. ja jūsu uzņēmums ir turējis līdzekļus Krājbankā un pašreizējā situācija jums rada naudas plūsmas traucējumus un apgrūtina tekošo saistību izpildi – pārbaudiet, vai attiecīgie līgumi jums dod tiesības pārrunāt un grozīt sadarbības noteikumus ar darījumu partneriem un vai nekavējošs līdzekļu trūkums nerada tūlītēju maksātnespējas risku (piemēram, attiecības ar jūs kreditējošo banku, VID, komunālo pakalpojumu sniedzējiem vai jūsu galvenajiem sadarbības partneriem); atcerieties, ka tiesības iesniegt maksātnespējas pieteikumu ir gadījumā, ja jūsu parāds pārsniedz LVL 3 000 (aptuveni EUR 4 270) un tas nav nokārtots trīs nedēļu laikā pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas,
  2. vai jūsu uzņēmuma grāmatvedības sistēmās ir apturēti visi maksājumi uz kontiem Krājbankā, gan saviem darījumu partneriem, gan darbiniekiem,
  3. ja jūsu darījuma partneri nespēj pildīt saistības pret jums dēļ Krājbankas darbības apturēšanas, vai jūs atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem varat samazināt savu „ekspozīciju” pret šo darījuma partneri vai pārtraukt tālākas piegādes dēļ darījuma partnera paaugstinātā kredītriska,
  4. ja Krājbankas radīto seku dēļ jūsu darījuma partneris riskē kļūt maksātnespējīgs vai vēlas uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu, vai jūs varat pietiekami ātri rīkoties un aizsargāt savas saimnieciskās intereses tādā situācijā.

SORAINEN advokāti un juristi ir gatavi jums palīdzēt izvērtēt radušos riskus un sniegt risinājumus jūsu biznesa aizsardzībai. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar partneriem Rūdolfu Eņģeli, Evu Berlaus, Ģirtu Rūdu vai jūsu kontaktpersonu SORAINEN birojā.


Jūs esat saņēmis Latvijas banku darbības un finanšu ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Ja Jūs turpmāk nevēlaties saņemt Latvijas banku darbības un finanšu ziņas, lūdzu, klikšķiniet šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SORAINEN ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājas lapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© SORAINEN 2011
Visas tiesības rezervētas