Piedāvātie grozījumi komerclikumā
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Toms Natālija Šestakova
   
 
Natālija Šestakova
Juriste
natalija.sestakova@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Vēlamies Jūs arī informēt par šobrīd vēl projekta stadijā esošiem grozījumiem Komerclikumā, kas, ja tiks pieņemti Saeimā, būtiski atvieglos daudzu SIA un AS darbību.

Piedāvātie grozījumi Komerclikumā

Pašlaik ir paredzēts veikt virkni svarīgu grozījumu Komerclikumā attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrībām (AS), saistībā ar ko ir iesniegti attiecīgie priekšlikumi Saeimā.

Ja piedāvātie grozījumi tiks pieņemti otrajā un arī galīgajā lasījumā, tad tie atvieglos vai precizēs vairākus aktuālus kapitālsabiedrību darbības jautājumus. Starp būtiskākajiem priekšlikumem ir:

  • atvieglota AS pamatkapitāla palielināšanas procedūra, kura paredzēs, ka noteiktos gadījumos būs ierobežotas akcionāru pirmtiesības uz jaunajām akcijām, t.sk. konvertējamo obligāciju emisijas gadījumā. Arī vispārējais pirmtiesību izmantošanas termiņš tiks saīsināts no 30 dienām uz  15 dienām, līdzīgi kā tas ir jau noteikts SIA gadījumā,
  • nosacītais pamatkapitāls AS, piemēram, konvertējamo obligāciju emisijas gadījumā, kas uzliks par pienākumu akcionāru sapulcei vienlaicīgi pieņemt lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu obligāciju konversijas apmērā, savukārt komercreģistrā tiks ierakstīta informācija par maksimālo summu, par kādu valde vēlāk varēs veikt faktisko akciju emisiju, lai nodrošinātu obligāciju konversiju; šis būs jauns institūts Komerclikumā, kas aizsargās obligacionāru tiesības un valdes saistības. Šāds mehānisms būs piemērojams arī akciju piešķiršanai darbiniekiem,
  • viena akcionāra AS padomes locekļu ievēlēšanas kārtība tiek vienkaršota un vairs neuzliks par pienākumu pārvēlēt visu padomes sastāvu ik reizi, kad kāds no padomes locekļiem atkāpjas vai tiek atsaukts no amata,
  • valdes skaitliskais sastāvs – turpmāk statūtos varēs paredzēt mainīgu valdes locekļu skaitu (piem., 1 līdz 3), vai nenorādīt valdes locekļu skaitu vispār. Tas ļaus negrozīt statūtus, gadījumā ja ir paredzētas izmaiņas valdes skaitliskajā sastāvā. Atkarībā no norādes uz valdes sastāvu statūtos tiks piemērots arī attiecīgs kvoruma aprēķināšanas mehānisms valdes sēdēm,
  • samazināts kreditoru pieteikšanās termiņš sabiedrības likvidācijas gadījumā līdz vienam mēnesim, kā arī tiek izlēgta prasība likvidācijas sākuma finanšu pārskata sagatavošanai, kas atvieglos sabiedrības likvidācijas procedūru,
  • kreditoru informēšana pamatkapitāla samazināšanas, darbības apturēšanas un reorganizācijas gadījumā turpmāk notiks tikai ievietojot attiecīgu publikāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, un vairs nevajadzēs sūtīt kreditoriem individuālus paziņojumus,
  • Uzņēmumu reģistra (UR)  ierosināta vienkāršota likvidācijas procedūra sabiedrībai, kura nav sasniedzama juridiskajā adresē; kā sasniedzamības kritērijs tiks noteikta korespondences saņemšana, nevis faktiska atrašanās juridiskajā adresē. Ja pēc UR brīdinājuma saņemšanas sabiedrība viena mēneša laikā nebūs iesniegusi paskaidrojumus, UR būs tiesīgs pieņemt lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu.

Šobrīd vēl nav noteikts, kad šie priekšlikumi tiks skatīti otrajā lasījumā, kā arī nav zināms, vai grozījumi tiks atstāti pašreizējā redakcijā.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama juridiska palīdzība, lūdzam sazināties ar Sorainen korporatīvo konsultāciju prakses juristiem vai savu juridisko konsultantu.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys Partneris
sūtīt e-pastu
Sergej Butov Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, Minska 220030
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas Sorainen datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sorainen juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. Sorainen juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas Sorainen mājaslapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© Sorainen 2017
Visas tiesības rezervētas