Riskide juhtimine

SORAINENi riskijuhtimise töörühm tagab ettevõtte tegevuse vastavuse turureeglitele, kehtivatele õigusaktidele ning kutsestandarditele. Töörühm tegeleb ka osutatavate õigusteenustega seotud parendusettepanekute haldamisega. Regionaalsesse töörühma kuuluvad partnerid kõikidest SORAINENi kontoritest.

SORAINENi riskijuhtimise protseduurid hõlmavad muu hulgas riskiuuringuid. Need annavad pideva ülevaate büroo riskidest ja seotud vastutusest kontorite ja nõustamisvaldkondade kaupa. Uuringutes käsitletakse näiteks:

  • SORAINENi töötajate tervise, tööohutuse ja turvalisusega seotud küsimusi
  • teenuste järjepidevuse tagamist
  • SORAINENi teenuste kvaliteedikontrolli tagamist
  • vastutustundlike informatsiooni jagamise põhimõtete kujundamist
  • kliendivalikut – keda ja mis tingimustel saab SORAINEN teenindada
  • SORAINENi maine kaitset.

Kõiki riskiuuringute käigus tuvastatud riske juhitakse hoolikalt ja pidevalt. Igale riskile määratakse vastutav isik ja koordineerija, kelle ülesandeks on analüüsida konkreetset riski, valmistada ette riskijuhtimiskava ning jälgida selle täitmist. SORAINEN hindab regulaarselt oma ohutuse, turvalisuse ja tegevuse järjepidevusega seotud riske ning väliste riskide süvenemise korral teostab riskide maandamiseks lisaanalüüse ja vajalikke tegevusi.

Partner Jānis Taukačsi juhatusel vastutab SORAINENi riskijuhtimise töörühm büroo ühtlaselt kõrge teenusetaseme tagamiseks vajalike protsesside ja süsteemide väljatöötamise, rakendamise ja juhtimise eest.

Avaleht Büroost Riskide juhtimine