Õppimine ja areng

Meie büroos on Sul võimalik kogu oma karjääri jooksul õppida ja oskusi arendada, et saada oma valdkonna juhtivaks asjatundjaks ja tipptasemel teenuse pakkujaks. Kuna advokaadina või juristina töötamine tähendab enamat kui seaduste tundmist, siis toetame Sinu isiksuse arengut ka näiteks juhtimis- ja meeskonnatöö koolituste kaudu.

Meie koolitusprogramm nimetusega SORAINEN Akadeemia jaguneb kolmeks:

  • sissejuhatav koolitus (kõikidele);
  • üldine koolitus (individuaalsed, ärialased ja juhtimisoskused);
  • õigusalane koolitus (sõltub valdkonnast ja jurisdiktsioonist).

SORAINENi koolitus algab sissejuhatava osaga, mis toimub paari kuu jooksul pärast büroosse tööle asumist. See moodul näeb ette äriteenuste asjatundjate (äriarendus ja turundus, IT, personalitöö), partnerite (strateegiakoolitus) ja töörühmade juhtide (õigustöörühma koolitus) pakutavat koolitust.

Koolitusprogramm jätkub erinevate moodulitega, mis on loodud Sinu karjääri silmas pidades. Ainulaadsed koolitusprogrammid võimaldavad Sul täiendada oma tehnilisi oskusi (IT-, keelte-, esitlus-, projektijuhtimise ja ajajuhtimise alal), samuti õigusalaseid oskusi (vastavalt Sinu valdkonnale) ja ärilisi oskusi (suhtlemist, äriarendust, läbirääkimisoskusi, meediaoskusi ja ärietiketti).

Kõik töötajad peavad oma otsese ülemusega arenguvestlusi, et selgitada välja koolitus- ja arenguvajadused ning seada karjäärisihid järgnevaks perioodiks. Et oma arengut suunata, tuleb teada, mida Sinult oodatakse. Selleks oleme välja töötanud kompetentsimudeli karjääri igal astmel vajalike oskuste kirjeldusega, samuti on meil 360-tagasiside süsteem. Loe lähemalt siit.

SORAINEN Akadeemia hõlmab erinevaid koolitusi: sisekoolitusi, kus kasutame ja jagame büroosisest oskusteavet, aga ka sisseostetud koolitusi, mida viivad läbi juhtivad kohalikud ja rahvusvahelised eksperdid. Lisaks standardkoolitustele suureneb e-õppe, mentorluse ja juhendamise osakaal.

Selleks, et tagada büroo pidev areng ja koguda kolleegidelt uusi ideid, oleme lisaks SORAINEN Akadeemiale loonud arengufoorumi (vabatahtlikel alustel) neile töötajatele, kes tahavad büroo arenduses osaleda. Arengufoorumeid korraldab SORAINENi personalitöörühm. Loe lähemalt siit.

Kõigele eelnevale lisaks saab kontoritevõrgu abil korraldada tööalaseid suunamisi teistesse SORAINENi kontoritesse ning lähetusi advokaadibüroodesse väljaspool Baltikumi-Valgevene piirkonda. Loe ühte toreda näite kirjeldust siit. Ka mõned SORAINENi partnerid on töötanud rohkem kui ühes meie kontoris.

Avaleht Karjäär Õppimine ja areng