Karl Kask: Kas PRIA peab maksma intressi 2.0?

Soraineni vandeadvokaat Karl Kask kirjutab põllumajandus.ee portaalis teemal, kas põhiseadusega on kooskõlas alates 01.01.2015 jõustunud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS) säte, mis piirab toetuse saaja õigust intressile, kui PRIA on toetuse ebaseaduslikult kinni pidanud või tagasi nõudnud?

Olin siis ja olen ka täna seisukohal, et sellise piirangu kooskõla põhiseadusega on enam, kui küsitav, sest demokraatlikus ühiskonnas seatud põhiõiguste kitsendused peavad olema sobivad, vajalikud ja mõõdukad ning ei tohi moonutada piiratavate õiguste olemust.

Antud juhul on seadusega tekitatud olukord, kus toetuse saaja õigus hüvitisele (intressile) on lõpetatud, samal ajal, kui kohustus intressi maksta on säilinud.

Loe edasi siit.

Avaleht Väljaanded