Ärivaldkonnad

Anname kliendi ärivaldkonna spetsiifikast lähtuvat juriidilist ja maksualast nõu. Meie advokaadid ja maksunõustajad kombineerivad oma teadmisi erinevatest õigusvaldkondadest ärivaldkonnapõhise oskusteabega. Kindlale ärivaldkonnale pühendunud spetsialistid nõustavad regulaarselt vastava sektori kliente ja hoiavad ennast pidevalt kursis ärivaldkonna dünaamikaga. Nii kujuneb pädevus majandusküsimustes ning võime pakkuda kliendile just tema ärivaldkonna spetsiifikale tuginevat lahendust.

Ärivaldkondadele spetsialiseerunud töörühmadesse on koondunud erinevate õigusvaldkondade eksperdid vastavalt sellele, millised õigusteemad on antud sektoris kõige asjakohasemad.

SORAINENi advokaatidel on laialdased kogemused erinevate valdkondade klientide nõustamisest ja tänaseks on loodud järgmistele ärivaldkondadele spetsialiseerunud töörühmad:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Ärivaldkonnad