Telekommunikatsioon, meedia ja tehnoloogia Ülevaade

Soraineni telekommunikatsiooni, meedia ja tehnoloogia (TMT) valdkonna klientidele spetsialiseerunud advokaatidel on laiapõhjalised õigusteadmised ning sektorispetsiifiline arusaam TMT valdkonna ettevõtete tegevusest Balti riikides ja Valgevenes. Meie kogenud advokaadid ja maksueksperdid nõustavad muuhulgas IT teenuste, tehnoloogiaarenduse, e-kaubanduse, elektroonilise side, meedia ja meelelahutuse alal ning muudes tehnoloogiapõhistes ärivaldkondades tegutsevaid ettevõtteid ja investoreid.

Meie TMT valdkonna klientide seas on näiteks Accenture, Barclays Technology Centre (Leedus), Ericsson, Google, Hewlett-Packard, HTC, MTG Times Group, Nordic Gaming, SAP, Skype, Tieto ning rida teisi mainekaid kohalikke, regionaalseid ja globaalseid ettevõtteid.

Soraineni telekommunikatsiooni, meedia ja tehnoloogia ärivaldkonna advokaadid töötavad tihedas regionaalses koostöös üle Baltikumi ja Valgevene.

Erinevate õigus- ja maksuküsimuste spetsialistid pakuvad TMT valdkonna klientidele terviklikku, kliendi ärispetsiifikast tulenevat nõustamist. Muuhulgas aitame kliente järgmistest küsimustes:

 • tururegulatsiooni küsimused (load, litsentsid, järelevalvemenetlused);
 • isikuandmete kaitse;
 • tarkvara õiguskaitse, litsentsimine, arendus ja haldus;
 • kaubandustehingud (õiguste üleminek, teenuste osutamine, edasimüüjate ja esindajate tegevus, frantsiisid);
 • müügistrateegiate, kauplemisvõtete ja turundustegevusega, sh reklaami ja avalike suhetega seotud küsimused;
 • intellektuaalomandi kaitse;
 • riiklik ja Euroopa Liidu konkurentsiõigus, sh ebaausa konkurentsi vastane kaitse;
 • tarbijakaitse;
 • ühingu- ja tööõiguse küsimused;
 • investeeringud, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), ühisettevõtted, seltsingud;
 • projektifinantseerimine ja kindlustus;
 • riigihanked;
 • maksu- ja tolliõigus, sotsiaalkindlustusõigus;
 • eetikaküsimused ning korruptsioonivastaste nõuete täitmine;
 • vaidluste lahendamine ning esindamine kohtu-, vahekohtu- ja haldusmenetlustes.

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Ärivaldkonnad