Energeetika ja üldhuviteenused Ülevaade

Soraineni energeetika ja üldhuviteenuste valdkonna klientidele spetsialiseerunud advokaadid pakuvad sektori ärispetsiifikale vastavat igakülgset õigus- ja maksunõustamist. Meie kogenud advokaadid ja maksueksperdid nõustavad pidevalt rahvusvahelisi ja kohalikke energeetikaettevõtteid (nafta, gaasi, elektri, kaugkütte, tuumaenergia alal) ja üldhuviteenuste ettevõtteid (jäätmete, kütuste, biomassi, veevarustuse jm aladel) ning selle keeruka reguleeritud ärivaldkonna investoreid ja arendajaid nii Balti riikides kui Valgevenes.

Tänu valdkonnapõhisele lähenemisele ja regionaalsele integreeritusele on meil sektorist põhjalikud teadmised. Nii suudame meie regioonis energeetika ja üldhuviteenuste alal tegutsevatele ettevõtjatele pakkuda tõhusaid ärispetsiifikast tulenevaid lahendusi. Soraineni advokaadid nõustavad kliente regulaarselt valdkonna suuremahuliste ja keerukate tehingute, projektide ja vaidluste kõigis etappides.

Pakume energeetika ja üldhuviteenuste ärivaldkonna ettevõtjatele igakülgset õigus- ja maksunõustamist, mis  hõlmab järgnevat:

  • energeetikaprojektide arendus (elektrijaamade ehitus, võrguga ühendamine, hoidlad jm);
  • keskkonnaküsimused (keskkonnamõjude hindamine, läbirääkimised riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustega, avalikud arutelud jm);
  • energeetikaprojektide rahastamine (PPP-skeemid ja kontsessioonid);
  • tururegulatsiooniga seonduvad küsimused (load, erinõuded, hindade ja tariifide kooskõlastamine, läbirääkimised järelevalveasutustega);
  • energeetikasektori ettevõtete majandustegevus ja juhtimine (ühingu- ja tööõiguse küsimused jm);
  • energeetika valdkonna riigihanked;
  • maksu- ja tolliõigus, sotsiaalkindlustusõigus;
  • konkurentsiõiguse küsimused (keelatud kokkulepped, turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, kartellimenetlus jm);
  • üldine õigusaktide nõuete täitmine (korruptsioon, kaubanduse regulatsioon, nõuetelevastavuse kavade väljatöötamine);
  • energeetikaalaste vaidluste lahendamine (sh investeeringute kaitse).

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Ärivaldkonnad