Finantsteenused ja kindlustus Ülevaade

Soraineni finantsteenuste ja kindlustuse valdkonna klientidele spetsialiseerunud advokaadid nõustavad finantsinstitutsioone küsimustes, mis seonduvad kapitaliturgudega, tegevuslubadega, neile kohalduvate õigusaktide nõuete täitmisega, ühinemiste ja ülevõtmistega ning pankrotiõigusega. Just antud valdkonnale pühendunud advokaadid  on reeglina nõustamas kõiki Soraineni poole pöördunud finantsinstitutsioone, sealhulgas panku, makseasutusi ja e-raha asutusi, investeerimisühinguid, kindlustusseltse ja -vahendajaid, varahaldusettevõtteid, investeerimis- ja pensionifonde, kauplemis- ja väärtpaberiarveldussüsteemide korraldajaid, väärtpaberiemitente ning investoreid. Soraineni tunnustatud ja regionaalselt integreeritud töörühm on tihti esimene, kelle poole finantsasutused nii kohalike kui ka keerukate piiriüleste tehingute puhul pöörduvad.

Finantsteenuste ja kindlustuse ärivaldkonna töörühm ühendab regionaalselt rohkem kui 30 advokaati ja juristi, kellel on sektorispetsiifilised õigusteadmised ning põhjalik arusaam valdkonna ettevõtete tegevusest Balti riikides ja Valgevenes. Kliendid hindavad Soraineni kompetentsi ning arvukaid saavutusi keerukate ja innovatiivsete finantssektori tehingute nõustamisel ning klientide vajaduste mõistmisel.

Meie advokaatide põhjalikud teadmised ja tunnustatud kogemused aitavad pakkuda klientidele sobivaimaid lahendusi muu hulgas järgmistes valdkondades:

 • load ja litsentsid;
 • müüjate ja ostjate nõustamine finantsettevõtete müümisel;
 • nõustamine suhetes järelevalveasutustega;
 • järelevalvemenetlused;
 • finantstooted ja -teenused;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsiooniga seonduvad küsimused;
 • laenud (tavapärane laenamine, võimendusega väljaostud, liising, vallas- ja kinnisvara soetamise rahastamine jm);
 • struktureeritud finantseerimine;
 • võlgade restruktureerimine;
 • kaubanduse rahastamine;
 • projekti finantseerimine & PPP
 • kapitali kaasamine;
 • võlakirja- jm väärtpaberiemissioonid;
 • ülevõtmised, väikeaktsionäride väljatõrjumise ja väljaostukohustuse küsimused, noteerimise lõpetamine;
 • noteerimine reguleeritud ja alternatiivturgudel;
 • börsi ja väärtpaberituru noteeritud äriühingute juhtimise küsimused, info avalikustamise ning aruandlusega seonduvad nõuded
 • kindlustusega seotud teemad.

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Ärivaldkonnad