Meditsiin ja bioteadus Ülevaade

Soraineni meditsiini ja bioteaduste valdkonna klientidele spetsialiseerunud advokaadid pakuvad sektori ärispetsiifikale vastavat igakülgset õigus- ja maksunõustamist. Nõustame sektori kliente tururegulatsiooni, ühingu-, maksu- ja tööõiguse, vaidluste lahendamise ja intellektuaalomandi küsimustes ning mitmesugustes ühinemis- ja ülevõtmise tehingutes ja projektides. Töörühm aitab ettevõtteid ja investoreid kogu meditsiini ja bioteaduste sektoris, sealhulgas ravimitööstuse, meditsiiniseadmete, ravi- ja diagnostikateenuste, kemikaalide, kosmeetika ning biotehnoloogia alal (uurimis- ja arenduslaborid, iduettevõtted, ülikoolid).

Ravimitööstuse ja bioteaduste ärivaldkonna advokaadid töötavad tihedas regionaalses koostöös, mis aitab kliendi huvides kombineerida sobiva õigus- ja maksuvaldkondade ekspertiisi. Paljudel on ka varasem töökogemus valdkonna ettevõtetes ja asutustes. Seeläbi on meie advokaatidel põhjalik ärispetsiifiline ülevaade ravimitööstusest ja bioteadustest ning lisaks igakülgsed õigus- ja maksualased teadmised. Lisaks on Sorainenil silmapaistvad kogemused bioteaduste valdkonna ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustamisel Balti ja Valgevene regioonis.

Nõustame ravimitööstuse ja bioteaduste valdkonna kliente regulaarselt muu hulgas järgmistel teemadel:

  • tururegulatsiooni küsimused (load, litsentsid, järelevalvemenetlused);
  • kliiniliste uuringutega seotud nõustamine;
  • tehingute nõustamine (suhted tarnijate, tootjate-allhankijate, edasimüüjate ja esindajatega);
  • müügistrateegiad, kauplemis- ja tururegulatsioon, hinnakujundus ja soodusravimid;
  • intellektuaalomandi kaitse, litsentsilepingud, uurimis- ja arenduskoostöö lepingud, intellektuaalomandiga seotud kohtuvaidlused;
  • investeeringud, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), ühisettevõtted, partnerlused;
  • projektifinantseerimine ja kindlustus;
  • meditsiinieetika ning korruptsioonivastaste ja konkurentsiõiguse nõuete täitmine;
  • vaidluste lahendamine ning esindamine kohtu-, vahekohtu- ja haldusmenetlustes.

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Ärivaldkonnad