Investeeringute soodustamine Ülevaade

Sorainen on kogunud tunnustust välisinvestorite nõustajana Baltikumis ja Valgevenes. Märkimisväärne osa büroo klientidest on välisinvestorid ja rahvusvahelised ettevõtted või nende tütarettevõtted. Nii Balti riigid kui ka Valgevene pakuvad investoritele mitmesuguseid soodustusi: maksuvabastused või -tagastused (erimajandustsoonides või vabasadamates), erisoodustused tööstusparkidesse ja teaduskeskustesse investeerivatele investoritele, teadus- ja arendusprojektide toetamine, võimalus kasutada Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide vahendeid (v.a. Valgevenes). Huvi selle tähtsa valdkonna vastu aina kasvab ning Soraineni advokaadid nõustavad investoreid kõigis investeeringute soodustamisega seotud küsimustes.

Soraineni investeeringute soodustamise valdkond on peaasjalikult pühendunud investeerimisprojektidele, millega kaasnevad riiklikud soodustused (subsiidiumid, toetused, maksuvabastused või -tagastused). Sorainenil on investeerimisprojektidega seotud riiklike soodustuste taotlemise valdkonnas suured kogemused.

Näiteks on büroo teinud Leedusse tehtavate otseste välisinvesteeringutega ja seotud projektidega kaasnevate soodustuste süsteemi väljatöötamisel koostööd Leedu majandusministeeriumi ja investeerimisagentuuriga Invest Lithuania. Lisaks on Sorainenil ainulaadne oskusteave ja kogemused läbirääkimiste pidamisel Leedu uue (ja ainsa toimiva) välismaiste otseinvesteeringute soodustamise programmi „Invest LT+ Scheme“ alusel pakutavate soodustuspakettide taotlemiseks. Teistes Balti riikides eraldi välismaiste otseinvesteeringute soodustamise programme praegu ei ole, siiski pakutakse investoritele üldisi soodustusi (nt ELi struktuurifondid, maksuvabastused või -tagastused erimajandustsoonides ja vabasadamates, erisoodustused tööstusparkidesse investeerivatele ettevõtetele). Soraineni Läti ja Eesti kontorid on tegutsenud nõustajana mitme investeerimisprojekti juures, mida toetati osaliselt riigi või ELi programmide vahenditest.

Valgevene teeb jõupingutusi investeerimiskliima parandamiseks ja pakub hulgaliselt soodustusi (nt eriline maksu- ja tollirežiim vabamajandustsoonides ja kõrgtehnoloogiapargis) ning spetsiaalseid kokkuleppeid, näiteks suurprojektide toetamiseks investeerimislepinguid Valgevene riigiga. Soraineni investeeringute soodustamise valdkonna advokaadid on nõustanud paljusid suuri Valgevene investeerimisprojekte.

Soraineni investeeringute soodustamise õigusvaldkonna spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Legal 500, Chambers Global („Seda laiahaardeliste rahvusvaheliste sidemete ja hästi korraldatud struktuuriga töörühma kirjeldatakse kui „kiiret ja efektiivset – nad on tõeline kõik-ühes teeninduspunkt, mis katab kõiki Balti riike“.“), Chambers Europe ja IFLR1000.

Sorainen pakub kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes Baltikumi ja Valgevene investeerimisprojektidega seonduvates valdkondades, sealhulgas:

  • investeerimisprojektide struktureerimine;
  • läbirääkimised soodustuspakettide üle;
  • kavatsuste protokollide ja investeerimislepingute koostamine ja seonduvad läbirääkimised;
  • taotluste koostamine soodustuste saamiseks.

Soraineni investeeringute soodustamise õigusvaldkonna juht on Algirdas Pekšys, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni investeeringute soodustamise õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad