Infotehnoloogia ja andmekaitse Ülevaade

Soraineni infotehnoloogia ja andmekaitse valdkonna advokaatidel on ulatuslikud kogemused infotehnoloogia ja elektroonilise side sektoris tegutsevate klientide nõustamisel. Mitmed valdkonna advokaadid on läbinud väljaõppe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal, mistõttu nad tunnevad hästi klientide tegevuse tehnilisi aspekte. Soraineni infotehnoloogia ja andmekaitse spetsialistid nõustavad kliente pidevalt uudsete teenuste ja tehnoloogiate turuletoomisel. See omakorda tagab, et büroo advokaatidel on alati hea ülevaade uutest tehnoloogiatest ja teistest selle valdkonna arengutest.

Soraineni infotehnoloogia ja andmekaitse spetsialistid abistavad kliente tarkvara ostu, litsentsimist, arendamist ja integreerimist puudutavatel läbirääkimistel ja asjakohaste dokumentide koostamisel. Soraineni advokaadid on valmis nõustama nii riist- ja tarkvara tüüplepingute kui ka kliendi individuaalsetele vajadustele kohandatud IT-süsteemide lepingute küsimustes. Samuti on meil mitmekülgsed kogemused rakendusteenuste (ASP) ja muude teenuste ning allhankelepingute koostamisel. Kliente nõustatakse kõigis andmekaitseküsimustes, sealhulgas privaatsuspõhimõtted, veebilehtede privaatsuspõhimõtted ja andmeedastuslepingud, ning lahendatakse õigusnõuete täitmisega seonduvaid keerulisi küsimusi.

Kuna büroo on regionaalselt integreeritud, pakume klientidele ülepiirilistes, Baltikumi ja Valgevenet hõlmavates küsimustes koordineeritud, tulemusele orienteeritud, aega ja kulusid säästvat õigusabi. Nii hoiavad büroo advokaadid ja ka kliendid märkimisväärselt kokku aega, energiat ja muid ressursse, mida regionaalsete projektide struktureerimine ja haldamine muidu eeldaks. Büroo infotehnoloogia ja andmekaitse spetsialistid teevad tihedat koostööd Soraineni teiste valdkondadega, näiteks telekommunikatsiooni, konkurentsiõiguse, kaubanduse ja vahenduse, intellektuaalse omandi, riigihangete ning vaidluste lahendamise advokaatidega, mis võimaldab rakendada ka teiste valdkondade oskusteavet.

Soraineni infotehnoloogia ja andmekaitse õigusvaldkonna spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Legal 500 (kus märgitakse, et „Sorainen on ennast selles valdkonnas tõestanud juhtiva advokaadibüroona, kelle kliendibaas on muljetavaldav“), Chambers Global ning Chambers Europe.

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes infotehnoloogia ja andmekaitse valdkondades, sealhulgas:

 • tarkvara arenduse, hoolduse ja edasimüügi lepingud;
 • tarkvara ja tehnoloogia litsentsimine;
 • pilveandmetöötlus;
 • IT- ja sideseadmete ostu- ja rendilepingud;
 • e-kaubandus, m-kaubandus ja muu internetipõhine äritegevus;
 • regulatsiooni- ja konkurentsiküsimused;
 • isikuandmete kaitse;
 • infoühiskonna teenused ja digitaalmeedia;
 • IT-konsultatsiooni ja -teenuste lepingud;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud riigihanked;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud vaidlused.

Soraineni infotehnoloogia ja andmekaitse õigussvaldkonna juht on Alexey Anischenko, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni infotehnoloogia ja andmekaitse õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad