Kindlustus Ülevaade

Soraineni kindlustuse valdkonna advokaadid on tippspetsialistid, kellel on laitmatu akadeemiline taust ning märkimisväärsed kogemused nii kohalike kui ka rahvusvaheliste kindlustusandjate, kindlustusvahendajate ja kindlustusvõtjate nõustamisel. Seetõttu on büroo Baltikumi ja Valgevene kontorite advokaate ühendav ainulaadne integreeritud kindlustuse töörühm regiooni turuliider kindlustussektoris.

Kiiresti areneval kindlustusturul on Soraineni advokaadid alati valmis vastama klientide ootustele, pakkudes usaldusväärseid lahendusi kõigis kindlustuse ja edasikindlustuse aspektides.  

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes kindlustuse valdkondades, sealhulgas:

  • tegevuslubade taotlemine;
  • piiriülene tegevus;
  • järelvalvealane nõustamine;
  • kindlustustooted;
  • pensionid;
  • panganduskindlustus (bancassurance);
  • kindlustusnõuete käsitlemine;
  • kindlustusvaidlused;
  • maksustamine;
  • kindlustuse ja edasikindlustuse vahendamine.

Soraineni kindlustuse õigusvaldkonna juht on Rūdolfs Eņģelis, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni kindlustuse õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad