Intellektuaalne omand Ülevaade

Soraineni intellektuaalse omandi valdkonna spetsialistid annavad kõrgel tasemel õigusabi kõikides valdkonnaga seotud küsimustes, mis varieeruvad õiguste omandamisest registreerimise teel kuni kliendi esindamiseni keerulistes kohtuvaidlustes. Märkimisväärne kogemus kaubamärgi- ja domeeninimevaidlustes aitab nõustada kliente ka vaidlustega mitteseotud küsimustes. Tänu laiapõhjalistele teadmistele ja kogemustele saame viia klientide intellektuaalse omandiga seotud riskid miinimumi ning samas aidata saada nendele kuuluvatest õigustest maksimaalset kasu.

Viimastel aastatel on intellektuaalse omandi valdkonnaga seotud töö maht Sorainenis kasvanud ligi 30% aastas ning praeguseks on nõustamismeeskonnas juba 20 spetsialisti. Mainekad kliendid, nõustamismeeskonna suurus, väärikas kogemustepagas ning klientidele pakutava õigusabi mitmekülgsus ja kvaliteet annavad kinnitust sellest, et Sorainen on intellektuaalse omandi valdkonnas juhtiv nõustaja Baltikumis ja Valgevenes.

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes õigusabi kõigis peamistes intellektuaalse omandi valdkondades, sealhulgas:

 

Soraineni juristid on Rahvusvahelise Kaubamärkide Assotsiatsiooni (International Trademark Association – INTA) liikmed. See mittetulundusühing ühendab enam kui 6400 kaubamärgiomanikku ja vastava kutseala esindajat rohkem kui 190 riigis ning on pühendunud kaubamärkide ja nendega seotud intellektuaalse omandi õiguste toetamisele eesmärgiga kaitsta tarbijaid ning edendada õiglast ja tõhusat kaubandust.

Samuti on Soraineni juristid Euroopa Ühenduste Kaubamärkide Assotsiatsiooni (European Communities Trade Mark Association – ECTA) aktiivsed liikmed. See organisatsioon ühendab ligikaudu 1500 kaubamärkide, disainilahenduste ja seonduvate intellektuaalse omandi õigustega tegelevat spetsialisti Euroopa Liidu liikmesriikides.

Soraineni intellektuaalse omandi nõustamisvaldkonna spetsialiste soovitavad rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded. Väljaandes Legal 500 märgitakse, et „Sorainen nõustab kliente kaubamärkide ja domeeninimede registreerimise, intellektuaalse omandi õiguste haldamise ja rikkumisega seotud asjades ning on eriti kõrgelt hinnatud domeeninimevaidluste lahendamise valdkonnas“. Chambers Europe tõstab Soraineni esile kui „juhtivat nõustamismeeskonda, kes tegeleb pädevalt keeruliste IP ja IT küsimustega“. Väljaandes World Trademark Review 1000 rõhutatakse, et „[Soraineni] kogemustepagasile vaidluste ja tehingutega tegelemise valdkonnas on keeruline võrdväärset konkurenti leida; teistest tervikteenust pakkuvatest nõustajatest eristub büroo kohtuvaidlustealase võimekuse poolest“ ning „tänu silmapaistvatele regionaalsetele sidemetele ja ülebaltikumilisele haardele on [Sorainen] võimeline kiiresti tegelema IP-õiguste piirülese kaitse küsimustega“.

Soraineni intellektuaalse omandi õigusvaldkonna juht on Daivis Švirinas.
Soraineni intellektuaalse omandi õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad