Ühinemised ja ülevõtmised Ülevaade

Ühinemis- ja ülevõtmistehingute (M&A) valdkond on üks Soraineni peamisi nõustamisvaldkondi. Sorainen on läbi aastate nõustanud Balti riikide ja Valgevene suurimaid ühinemis- ja ülevõtmistehinguid, mida kinnitab ka Mergermarketi ja teiste juhtivate rahvusvaheliste M&A andmebaaside statistika (vt Mergermarketi tehingunõustajate edetabelit 2005-2016). Soraineni advokaatidel on suur kogemustepagas enam kui 900 kohaliku ja rahvusvahelise ühinemis- ja ülevõtmistehingu (vt rubriiki Kogemus) ning erakapitaliinvesteeringute ja -väljumiste nõustamisel (vt ka erakapitali valdkonna ülevaadet).

Soraineni kogenud M&A advokaadid on valmis abistama kliente keerukate ja töömahukate ühinemis- ja ülevõtmistehingute edukal korraldamisel, alates nõuetekohaste dokumentide koostamisest ja taktikaliste läbirääkimiste pidamisest kuni tehingu sujuva lõpuleviimise tagamiseni. Komplekssete projektide nõustamisel tehakse tihedat koostööd büroo tururegulatsiooni, konkurentsi-, finants-, kinnisvara- ja maksuõiguse spetsialistidega. Sorainenil on tänu regionaalselt integreeritud töörühmadele ainulaadne võimekus nõustada M&A tehinguid, mis hõlmavad kahte või enamat Balti riiki ja Valgevenet. Meie kontorite integreeritus võimaldab regionaalsete M&A projektide struktureerimisel ja juhtimisel olulist aja, energia ning ressursi kokkuhoidu.

Soraineni ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonna spetsialiste soovitavad sellised prominentsed rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu IFLR1000 („Kliendid peavad just advokaadibüroo suurust ja integreeritust oluliseks eeliseks M&A tehingute tegemisel Baltikumis ning Valgevenes“), Legal 500 (“Sorainenil on ’põhjalikud teadmised piiriülestest ühinemistest ning nõustamine on erakordselt täpne ja asjakohane’”), Chambers Global ning Chambers Europe („Soraineni tugevateks külgedeks on äärmiselt professionaalne suhtumine, selge suhtlusstiil ning kiire ja paindlik reageerimine kliendi vajadustele.“).

2009. aastal koostasid Baltikumi viis suurimat advokaadibürood Soraineni algatusel esimese Baltikumi M&A tehingute üksikasjaliku uuringu, mida korrati 2011., 2013. ja 2016. aastal (vt Baltic M&A Deal Point Study 2016). Valgevenes korraldati sarnane uuring 2010. aastal koostöös viie juhtiva kohaliku advokaadibürooga. Valgevene M&A tehingute uuring (Belarusian M&A Deal Points Study) oli esimene omataoline Valgevenes ning ühtlasi SRÜ riikides. Alates 2011. aastast on Sorainen koostanud ka iga-aastast Baltikumi ja Valgevene M&A ja erakapitali tehingu- ja turuülevaadet, mis sisaldab uusimat teavet ühinemiste ja ülevõtmiste ning erakapitali valdkonna arengutest regioonis.

Sorainen pakub investoritele, ostjatele ja müüjatele kvaliteetset õigusabiteenust Baltikumis ja Valgevenes tehtavate ettevõtete ostu-, müügi- ja ühinemistehingute kõigis aspektides, sealhulgas:

 • ettevõtete ülevõtmised (võimendusega väljaostud (LBO), juhtkonnapoolsed väljaostud (MBO), erastamised ja muud omandamistehingud);
 • omandamiste ja müükide struktureerimine (sh finantseerimise ja maksudega seotud õigusnõustamine);
 • juriidiline ja maksuaudit (legal due and tax diligence);
 • koondumiste kontroll;
 • aktsionäride/osanike vahelised lepingud;
 • aktsiate/osade ja äritegevuse müük ning muud investeeringutest väljumised;
 • kinnisvaraprojektide omandamine ja müük;
 • ühisettevõtted;
 • äriühingute ühinemised, jagunemised ja muud reorganiseerimised;
 • läbirääkimiste kõik etapid;
 • tehingujärgne nõustamine.

Sorainen on viiel korral, aastatel 2017, 2015, 2014, 2012 ja 2008, pälvinud Financial Timesi ja Mergermarketi Euroopa M&A auhinnatseremoonial M&A valdkonna Baltikumi Aasta Õigusnõustaja auhinna Baltikumis enim ja suurima koguväärtusega M&A tehingute nõustajana. Loe lisaks

2015. aasta detsembris andis Mergermarket Sorainenile Euroopa M&A auhinnatseremoonial Londonis üle Baltikumi Aasta M&A Õigusnõustaja auhinna. Auhindadega tunnustatakse Euroopa ühinemis- ja ülevõtmisvaldkonnas tegutsevaid juhtivaid advokaadibüroosid ja finantsnõustajaid.  Sorainen võitis sama auhinna ka 2014., 2012. a 2008. aastal.

Soraineni M&A valdkonna juhid on Sergej Butov ja Toomas Prangli.
Soraineni M&A õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad