Erastamine Ülevaade

Soraineni erastamise valdkonna advokaadid nõustavad kohalikke ja välisinvestoreid äriühingute, kinnisvara ning muude riigile või kohalikele omavalitsustele kuuluvate varade erastamise küsimustes Baltikumis ja Valgevenes. Büroo kogenud advokaatide ja maksunõustajate tiim pakub erastamisprojektide nõustamisel terviklikke lahendusi kõigis neljas riigis.

Kuigi Eestis on erastamisprotsess üldiselt lõppenud, leidub Lätis ja Leedus veel mitmeid erastamisele kuuluvaid ettevõtteid ja varasid. Valgevenes on aga suuremahuline erastamine alles algusjärgus ning Valgevene valitsus on välja kuulutanud ambitsioonika riigiettevõtete erastamise plaani. Erastamisplaani kohaselt erastatakse sadu riigiettevõtteid ning seega on avanenud välisinvestoritel võimalus valida endale sobiv investeeringuobjekt panganduse, kindlustuse, telekommunikatsiooni, jaemüügi, kerge- ja rasketööstuse või mõnest muust valdkonnast.

Sõltumata erastamisprojekti asukohariigist, saab Soraineni klientidele osaks parim regionaalselt integreeritud oskusteave, mis on kogunenud Baltikumi ja Valgevene suurte erastamistehingute nõustamise käigus. Kogunenud oskusteave on eelkõige kasulik Valgevene erastamisprojektide nõustamisel, kuna seal on erastamisprotsess algfaasis ning õigus- ja halduspraktika alles kujunemisjärgus.

Erastamisprojektide mitmekülgseks nõustamiseks kaasatakse ettevõtete erastamisel ka Soraineni ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste (mergers and acquisitions) spetsialiste, kinnisvara erastamisel kinnisvara- ja ehitusõiguse ning maksuküsimuste lahendamisel maksu- ja tolliõiguse asjatundjaid. 

Soraineni erastamise õigusvaldkonna spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu IFLR1000 („Rahvusvahelise taustaga klientide arvates vastab Soraineni lähenemine nende ootustele ning nad on väga rahul tehtud töö kvaliteediga.") ja Legal 500 ( „Sorainen on tuntud kiirete ja kvaliteetse tulemuste poolest").

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes erastamisõiguse valdkondades, sealhulgas:

  • erastamise protseduure ja võimalikke erastamise stsenaariume puudutav nõustamine;
  • erastamistehingute struktureerimine;
  • läbirääkimised erastamisagentuuridega ja riigi/kohaliku omavalitsuse asutustega;
  • pakkumise dokumentide koostamine;
  • ettevõtete või muude erastatavate varade juriidiline audit (legal due diligence);
  • erastamis- ja investeerimislepingute koostamine ja läbirääkimine;
  • ettevõtte erastamisjärgne restruktureerimise nõustamine;
  • esindamine erastamisvaidlustes.

2011. aastal käivitati Soraineni veebilehel www.sorainen.com Valgevene 2011-2013  erastamiskampaania  teemaline infoliin.

Sorainen on kolmel korral, aastatel 2014, 2012 ja 2008, pälvinud Financial Timesi ja Mergermarketi Euroopa M&A auhinnatseremoonial M&A valdkonna Baltikumi Aasta Õigusnõustaja auhinna  Baltikumis enim ja suurima koguväärtusega M&A tehingute nõustajana. Loe lisaks 

Juhtiva rahvusvahelise finantsõigusturge hindava väljaande International Financial Law Review Euroopa auhinnatseremoonial omistati Sorainenile nii 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 kui ka 2018. aastal Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitel kõige keerulisemate ja uuenduslikumate rahvusvaheliste restruktureerimiste, võla-, riskikapitali- ja kapitalituru tehingute, projektide finantseerimise ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustamise eest. Loe lisaks

Soraineni erastamise õigusvaldkonna juht on Maksim Salahub, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni erastamise õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad