Erakapital Ülevaade

Soraineni erakapitali (private equity) valdkonna enam kui 25 advokaati ja juristi nõustavad Baltikumi ja Valgevene era- ja riskikapitalituruosalisi kõikides valdkonnaga seotud küsimustes, sh fondide struktureerimisel, investeerimisühingute asutamisel, regulatiivsetes küsimustes, raha kaasamisel ja jaotamisel, investeeringute restruktureerimisel ja neist väljumisel ning portfellide haldamisel.

Sorainen on nõustajana pidevalt kaasatud mitmesuguste ettevõtlusvaldkondade erinevatesse erakapitalitehingutesse. Büroo erakapitalivaldkonna advokaatidel on suured kogemused äriühingute finantsvõimendusega omandamise ja oma juhtkonna või väljastpoolt tuleva meeskonna poolt omandamise, riskikapitali (seemne-, alg- ja kasvukapitali) investeerimise ning äriinglite investeeringute ja vahefinantseerimise alases nõustamises. Meie töörühm nõustab kliente kõikides tehinguetappides alates juriidilisest auditist kuni tehingujärgsete toimingute ja investeeringutest väljumiste kavandamiseni. Riskikapitali valdkonnas nõustab Sorainen lisaks mitmeid idufirmakiirendeid (Startup Wise Guys, GameFounders ja Buildit Eestis ning StartupHighway, AlternativaPlatform ja Charlie Oscar Leedus).

Soraineni erakapitali valdkonna spetsialiste soovitavad sellised prominentsed rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu International Financial Law Review, Legal 500 („Bürool on muljetavaldav erakapitali valdkonna kliendiportfell.”) ja Chambers Europe („Kliendid kirjeldavad töörühma kui "vilunud läbirääkijaid, kes tunnevad turgu nagu oma viit sõrme".”).

Sorainen osutab Balti riikides ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis olulisemates erakapitaliga seotud valdkondades, sealhulgas:

 • maksude ja finantseeringute struktureerimine
 • investeerimisühingute asutamine
 • raha kaasamine ja jaotamine
 • igapäevane tugi regulatiivsetes küsimustes
 • investeeringute struktureerimine, sh nõustamine õigus- ja maksuküsimustes
 • nõustamine ühinemis-ja ülevõtmistehingutes, sh juriidilise ja maksuauditi ning konkurentsiõiguse küsimustes ning läbirääkimiste kõikides etappides
 • investeeringutest väljumine
 • portfelliühingute omandamise finantseerimine ja refinantseerimine
 • vahefinantseerimine
 • osanike ja aktsionäride lepingud
 • optsioonid ja juhtorganite liikmete tasupaketid
 • portfelliühingute haldamine

2014. aastal võitis Sorainen kõik kolm olulisemat rahvusvahelist Baltikumi õigusauhinda – Chambers Europe’i, International Financial Law Review ja The Lawyeri Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitlid. Loe lisaks 

Sorainen on aktiivne liige Eesti, Läti ja Leedu erakapitali ja riskikapitali assotsiatsioonides ja nende allüksustes, aidates edendada valdkonna huve seadusandlikul tasandil ning standardiseerida valdkonna head tava.

Sorainenile on viiel korral omistatud M&A valdkonna Baltikumi Aasta Õigusnõustaja auhind, mida on välja andnud rahvusvaheline finantsajaleht Financial Times koostöös samasse gruppi kuuluva M&A tehingute uuringufirmaga Mergermarket. Sorainenile kui Baltikumis kõige enam ja kõige suurema koguväärtusega M&A tehinguid nõustanud advokaadibüroole anti auhind üle 2008., 2012., 2014., 2015. ja 2017 aastal. Loe lisaks

Soraineni erakapitali õigusvaldkonna juht on Mantas Petkevičius.
Soraineni erakapitali valdkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad