Kapitaliturud Ülevaade

Soraineni kapitaliturgude valdkonna advokaadid nõustavad emitente ja investoreid kõigis kapitaliturgudega seonduvates küsimustes, sealhulgas aktsiate, võlakirjade ja muude finantsinstrumentide esmased ja teisesed avalikud pakkumised, avaliku pakkumise kutsed ning kohalikku ja Euroopa Liidu väärtpaberiregulatsiooni puudutav. Samuti abistavad büroo advokaadid börsiettevõtteid börsi-, avalikustamis- ja aruandluseeskirjade ning teiste eeskirjade igapäevasel täitmisel.

Büroo kapitaliturgude valdkonna advokaadid on töötanud kohalikke börse haldavates ettevõtetes ja muudes juhtivates finantsasutustes ning seetõttu omavad põhjalikke teadmisi nii kohalike kui rahvusvaheliste kapitaliturgude kohta. Baltikumi ja Valgevene ainsa tõeliselt integreeritud advokaadibüroona suudame oma  klientidele ka piiriüleste tehingute nõustamisel pakkuda asjakohast, proaktiivset ning koordineeritud õigusabi.

Soraineni kapitaliturgude spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Chambers Europe („Täisteenuse pakkujana on Sorainenil Baltikumis märkimisväärsed tehingunõustamise kogemused mitmes erinevas jurisdiktsioonis“), Legal 500 ja IFLR1000. 

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes kapitaliturgude valdkondades, sealhulgas:

  • aktsiate pakkumised;
  • võlakirjade pakkumised;
  • riigi võlakirjade emissioonid;
  • avalikud ülevõtmised;
  • väärtpaberite kauplemiseks võtmine reguleeritud ja alternatiivsetel turgudel;
  • börsi ja väärtpaberituru äriühingute juhtimise küsimused, avalikustamise ning aruandlusega seonduvad nõuded;
  • aktsiate ülevõtmine, kohustuslikud ülevõtmispakkumised ja aktsiate denoteerimine;
  • turu kuritarvitustega seotud küsimused.

Juhtiva rahvusvahelise finantsõigusturge hindava väljaande International Financial Law Review Euroopa auhinnatseremoonial omistati Sorainenile nii 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 kui ka 2018. aastal Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitel kõige keerulisemate ja uuenduslikumate rahvusvaheliste restruktureerimiste, võla-, riskikapitali- ja kapitalituru tehingute, projektide finantseerimise ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustamise eest. Loe lisaks

Sorainen on olnud First North, NASDAQ OMX gruppi kuuluvate börside poolt opereeritava alternatiivturu Eestis sertifitseeritud nõustaja aastast 2007, piirkonnas vastab First Northi poolt kehtestatud nõustajakriteeriumitele vaid neli advokaadibürood.

Soraineni kapitaliturgude õigusvaldkonna juht on Rūdolfs Eņģelis, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni kapitaliturgude õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad